Samband saknas mellan fyllda behållare och nedskräpning

Under våren har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) genomfört pilotprojekt i Göteborg för att se vilka åtgärder som bäst minskar nedskräpningen vid återvinnings­stationerna. I samband med projektet genomförde även Håll Sverige Rent en kartläggning av skräpet på berörda stationer. Syftet var att med vetenskaplig prägel hitta verkningsfulla åtgärder, men kartläggningen gav även fakta på att sambandet mellan fulla behållare och nedskräp­ning på återvinningsstationerna var just – en myt.

Läs mer →

Tidigare utgåvor

Sök