Plastens väg från stad till hav kartläggs

80 procent av allt skräp som hamnar i havet kommer från land, och 60 procent av skräpet är plast. I det gemensamma EU-projektet BLASTIC ska nu länder runt Östersjön ta reda på vilka källor och spridningsvägar i stadsmiljön som leder till att skräpet hamnar i havet. Håll Sverige Rent leder projektet, som pågår fram till och med 2018.

Läs mer →

Nyutvecklad modell ska kategorisera skräp

En ny nordisk pilotstudie, där upplockat skräp från olika stränder analyserats, visar att det vanligaste skräpet på stränderna och i havet är plast och frigolit, och kommer främst från förpackningar och engångsföremål, främst från privatpersoner. En ny modell, utvecklad av Nordiska Ministerrådet, Håll Sverige Rent och andra orgainsationer, har nu tagits fram för att man ska kunna kategorisera skräpet ur ett produktperspektiv.

Läs mer →

Tidigare utgåvor

Sök

Senaste numret