Nya styrmedel viktiga för ökad plaståtervinning

IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat styrmedel som kan öka återvinningen av plast i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Utgångspunkten har varit en cirkulär ekonomi som bygger på att det ska bli gynnsamt för marknadens aktörer att välja att producera och konsumera varor och tjänster i cirkulära kretslopp. Utvärderingen har finansierats av Nordiska Ministerrådet.

Läs mer →

Så har olika styrmedel påverkat konsumtionen

Forskare på IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en sammanställning av ett trettiotal utvärderade styrmedel som syftar till att påverka hushållens konsumtion i en mer hållbar riktning. Kartläggningen visar att trängselskatter, miljöbilspremien och differentierad fordonsskatt varit framgångsrika styrmedel för att minska miljöpåverkan.

Läs mer →

Certifiering ska öka insamlingen av textilier

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Nordiska Ministerrådet tagit fram ett förslag till en gemensam nordisk strategi för ökad återanvändning och återvinning av textilier och textilavfall. Ett centralt element i strategin är att införa ett certifieringssystem för att öka förtroendet för textilinsamlingen.

Läs mer →

Nytt projekt ska minska utsläppen från enskilda avlopp

Enskilda avlopp står för cirka 15 procent av utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön. I sjöar och havsvikar kan det lokala bidraget från hushållen vara ännu större. I ett nystartat projekt som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet ska dessa avlopp testas för att förbättra förmågan att rena avloppsvattnet från både övergödande ämnen och läkemedelsrester.

Läs mer →

Tidigare utgåvor

Sök

Senaste numret

070-576-VB 070-579 070-580 070-582 070-583 070-583J 070-595 070-599 070-620 070-620Big5 070-621 070-622 070-622Big5 070-623 070-624 070-625 070-626 070-630 070-630GB2312 070-631 070-632 070-633 070-634 070-635 070-638 070-639 070-640 070-640Big5 070-642 070-642Big5 070-643 070-643Big5 070-646 642-143 642-144 642-145 642-162 642-164 642-165 642-176 000-356 000-357 000-365 000-370 1Z0-226 1Z0-228 1Z0-231 1Z0-232 1Z0-233 070-681 070-682 070-683 070-684 070-685 070-685J 070-686 070-687 070-688 070-689 070-690 070-691 070-693 070-699 070-910 071-571 071-687 074-131 074-132 074-133 C2040-442 C2040-840 C2040-910 C2040-911 C2040-913 1Z0-515 1Z0-516 1Z0-517 1Z0-518 1Z0-519 074-134 074-135 074-137 074-138 074-139 074-322 074-324 074-325J 074-338 074-343 074-344 074-404 074-674 074-676 074-679 074-924 078-702 083-640 640-444 640-460 640-461 640-553 640-554 640-692 640-721 70-086 70-089 70-121 70-122 70-123 70-158 70-162 70-169 70-177 70-178 70-181 70-210 70-214 70-215 70-216 70-217 70-218 70-219 70-220 70-221 000-887 000-888 000-889 000-890 000-891 windows 7 key windows 8 key windows 7 key windows 7 key windows 7 key windows 7 key windows 8 key