23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Orderingången ökade och lönsamheten fortsatte att förbättras under fjärde kvartalet

| Medlemsnyhet | Företag Konecranes AB

En fortsatt tillväxt av underhållsavtalsbasen bådar gott för serviceverksamheten i framtiden.

Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till samma period året innan.

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

- Orderingång 513,3 MEUR (422,2), +21,6 procent; Service +21,2 procent och Utrustning +23,1 procent.
- Underhållsavtalsbasens värde 196,0 MEUR (178,2), +10,0 procent; +5,9 procent i jämförbara valutakurser.
- Orderstock 979,5 MEUR (893,5) vid utgången av året, +9,6 procent jämfört med i fjol.
- Omsättning 608,1 MEUR (580,9), +4,7 procent; Service +4,4 procent och Utrustning +3,4 procent.
- Rörelsevinst utan omstruktureringskostnader 47,1 MEUR (42,8), 7,7 procent (7,4) av omsättningen.
- Omstruktureringskostnader 1,6 MEUR (3,1).
- Rörelsevinst med omstruktureringskostnader 45,5 MEUR (39,7), 7,5 procent av omsättningen (6,8).
- Resultat per aktie (efter utspädning) 0,51 EUR (0,38).
- Nettokassaflöde från den operativa verksamheten 66,4 MEUR (79,6).
- Nettoskuld 149,5 MEUR (187,3) och skuldsättningsgrad (gearing) 33,3 procent (42,1).

HELA ÅRET 2014 I KORTHET

- Orderingång 1 903,5 MEUR (1 920,8), -0,9 procent; Service +4,9 procent och Utrustning -4,3 procent.
- Omsättning 2 011,4 MEUR (2 099,6), -4,2 procent; Service +0,7 procent och Utrustning -8,1 procent.
- Rörelsevinst utan omstruktureringskostnader 119,1 MEUR (115,5), 5,9 procent (5,5) av omsättningen.
- Omstruktureringskostnader 3,2 MEUR (30,9).
- Rörelsevinst med omstruktureringskostnader 115,8 MEUR (84,5), 5,8 procent av omsättningen (4,0).
- Resultat per aktie (efter utspädning) 1,28 EUR (0,85).
- Nettokassaflöde från den operativa verksamheten 148,4 MEUR (120,2).
- Styrelsen föreslår en dividend på 1,05 EUR (1,05) per aktie.

MARKNADSUTSIKTER

Europeiska kunder är fortsättningsvis försiktiga med att investera. Inköpschefsindexen anger ett skäl för den fortsatta optimismen vad gäller USA-marknaden. De kortsiktiga marknadsutsikterna på tillväxtmarknaderna är fortsättningsvis osäkra. En fortsatt tillväxt av underhållsavtalsbasen bådar gott för serviceverksamheten i framtiden.

FINANSIELL STYRNING

Baserat på orderstocken, underhållsavtalsbasen och utsikterna för efterfrågan på kort sikt förväntas omsättningen för 2015 bli högre än 2014. Vi förväntar att rörelsevinsten 2015 utan omstruktureringskostnader är högre än 2014.

Läs hela rapporten här >>


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Medlemsnyhet

Företag
Konecranes AB

Kabelvägen 11
291 21 Kristianstad
Sverige
Konecranes AB

Sänd till en kollega

0.095