23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Internrevision och ISO 14001 - ett måste för företag

| Medlemsnyhet | Företag Nordiske sponsrat innehåll

Internrevision är ett begrepp de flesta av oss hört i något sammanhang

Men vad de egentligen betyder är det inte lika många som vet. Förutom internrevision som beskrivs senare är certifieringar allt viktigare för dagens företag idag. ISO 14001 en vanlig sådan. Läs vidare för mer information om internrevision och ISO 14001.

Internrevision är en granskning av verksamheten
Internrevision är den process när ett företag granskar sin verksamhet, alltså att de utför en revision, internt. Med internt menas att det är företaget själv som utför granskningen - inte någon extern aktör eller annat företag.

Tanken är att det är företaget själv och dess medarbetare som känner sitt företag bäst. De har kunskapen och erfarenheten av hur företaget presterar och agerar. Alltså är det dem själva som ska utföra granskningen. Detta kan också vara svårt för utomstående att upptäcka då de inte är tillräckligt insatta i verksamheten.

En internrevision kan också utföras i en organisation av olika slag - det är inte begränsat till endast företag.

Objektivitet: en utmaning inom internrevision
Objektivitet är det största potentiella problemet med en internrevision. Hur objektiva är medarbetarna som faktiskt utför revisionen? Vågar de undersöka känsliga saker och processer? Om det finns något potentiellt problem med ledningen - kommer de faktiskt undersöka detta eller är det för känsligt?

Externa specialister hjälper
Ett sätt att minska på problemet med objektivitet är att ta in externa specialister vid revisionen. De hjälper då till vid granskningen genom sin expertkunskap. Externa specialister kan komma med hjälp och råd och säkerställa att granskningen går rätt till. Det kommer inte bara öka kvaliteten men också objektiviteten i granskningen.

En internrevision visar företags riktning
Ett av de viktigaste syftena med en internrevision är att ledningen ska veta att företaget rör sig i den riktning de önskar. Om så inte är fallet - är internrevisionen en möjlighet att upptäcka brister. Även om företaget går bra och rör sig i rätt riktning kan en internrevision peka på ytterligare förbättringsmöjligheter.


Internrevision är vanligare bland större företag.
Internrevision kan och bör göras av alla företag och organisationer. Dock är det vanligare och än mer viktigt för större företag. I företag med stor omsättning och många anställda kan det vara svårt för ledningen att ha kontroll på företagets alla delar - styrning, processer och riktlinjer är då ett viktigt styrinstrument. 

ISO 14001 - certifiering för miljömedvetna företag
Alla företag, men speciellt större företag, behöver idag ha en miljöprofil i sitt arbete för att se till att företaget följer gällande lagstiftning gällande miljöregler.

För att säkerställa detta bör ett miljöledningssystem vid namn ISO 14001 användas. ISO 14001 är en internationell certifiering som kräver att ledningen är direkt involverad i miljöarbetet i företaget.

Certifieringen behandlar inte endast de krav som är ställda enligt lag. Utan även att företaget följer krav gällande kontrakt och avtal med andra företag som berör påverkan på miljön.

En certifiering är en kvalitetsstämpel
Idag är runt 5000 företag och organisationer Sverige certifierade enligt ISO 14001. En viktig anledning till detta är att en certifiering är en kvalitetsstämpel som är bra för företaget att ha. Det visar på att företaget arbetar seriöst och medvetet för att uppnå miljömål.

Medlemsnyhet

Företag
Nordiske sponsrat innehåll

Sänd till en kollega

0.078