23948sdkhjf

Forskarnytt

Forskningsnyheter från Recycling

Ny studie: Så kan tillgång till kritiska råmaterial kartläggas

Batterikobolt kan återvinnas med ny metod

Rester från kött- och grönsaksproduktion nya livsmedel?

Hållbara event med flergångs i stället för engångs
Sopberg identifieras med satellitbilder
Europeisk kapacitet för textilåtervinning kartlagd
Ny analys kan förbättra avfallshantering i Europa

Vill du forska om innovationskritiska råvaror?

Metaller förbränns för att skapa el, kan sedan återvinnas

Kemisk industri återvinner eget avfall?

Infångad CO2 blir plast
Solreaktor gör hållbara bränslen av plast och växthusgaser
Symbios med vattenfokus
Forskningsprojekt kring cirkulära flöden för glasull
Nordiskt samarbete ska öka textiliers cirkularitet
Stora vinster med kväveåtervinning från avloppsvatten
Bioplast kan skiljas ut med NIR-teknik
Ny rapport: Framtidens mineralbehov kan täckas utan djuphavsbrytning

Ny partner i projekt för att sluta cirkeln för plast

Forskning om biogasproduktion prisas

Plastforskning i Sverige: Mycket på gång!

Skapade nytt material från restströmmar - vill nu bygga fabrik
Pilot startad för magnetåtervinning
Från bryggerirest till limråvara?
Återvinning av byggmaterial = stor klimatvinst
Hållbar grafenframställning från uttjänta elbilsbatterier?
Nytt projekt kring återvinning av textilfibrer
Alger som återvinnare?
Automatisk sortering av plast från elbilsbatterier
Prima plast från blandat avfall
Forskare: Så kan produktionen av biodrivmedel nästan tredubblas
Projekt för hållbar värdeökning av skogsrester
Därför är skrot viktigt vid ståltillverkning
Återvunnet aluminium ger effektivare fordon
Pappersfibern kan återvinnas många, många gånger
Forskningsmiljoner för hållbar metallindustri
Säkrare återvinning av plast från sjukvård i sikte
Andra Nordiska Medier
Dagens Handel
Plastforum SE
Packnet

Sänd till en kollega

0.173