23948sdkhjf

Forskarnytt

Forskningsnyheter från Recycling

Plast blir bränsle

Tekniken separerar blandade plasttyper

Kork blir bränsle med ny förgasare

Olja från uttjänta däck kan fungera som drivmedel

Den pyrolysolja som Enviro utvinner från uttjänta däck kan användas som drivmedel. Det har RISE tillsammans med Enviro och Ragn-Sells kommit fram till i forskningsprojektet som startade i oktober 2017.

Ny biobaserad plast för plastflaskor

Räcker råvarorna för framtidens energi?

Dadelpalm testas för biokomposit

Projekt gör matsvinn lönsamt för restauranger

Restauranger som vill laga mat baserad på butikers matsvinn kan ibland uppleva att det blir dyrare att hämta dessa råvaror än att köpa ”nya”. Det beror bland annat på transporter och logistik.

Förpackningens utformning avgörande för källsortering

Biokol istället för fossilt i stål

Osund returkultur i modebranschen - tre sätt att bryta negativ trend

Elbussbatterier ska lagra solenergi

Nu invigs vad som troligen är Europas första energilager baserat på elbussbatterier – detta genom ett forskningsprojekt i Göteborg.

Testar mått på cirkularitet

Ett mått som mäter cirkularitet, det vill säga hur stor andel av en produkt som har använts tidigare och värdet på det materialet, har nu testats i samarbete med ett antal företag. 

Lignin ersätter gruvans processkemikalier

Deras teknik avlägsnar mikroplaster från avloppsvatten

Mikroplaster i haven kan ha en katastrofal inverkan på vår miljö. Nu har Alfa Laval i ett nytt samarbetsprojekt, bekräftat att membran teknologi effektivt avlägsnar mikroplast från avloppsvatten.

Svampar omvandlar restprodukter

Pantade förpackningar sparade 150 000 ton CO2

All insamling av burkar och PET-flaskor är bra och alla insamlingssystem är gynnsamma för miljön och klimatet.

Processvatten får nytt liv

3

Papper vs plast i miljöstudie

Mikroplaster i människan

En ny studie har hittat mikroplastpartiklar i avföringsprover från människor för första gången.

Nytt sätt omvandlar biomassa

Däckklipp kan ersätta naturgrus

Däckklipp kan ersätta naturgrus för att rena vatten i markbäddar, enligt forskningsinstitutet Rise.

"EU behöver en gemensam strategi för testbäddar"

Arsenikrisk avbröt fältförsök

Äter mikroplastpartiklar

Mygglarver kan äta mikroplastpartiklar som sedan förs över till den vuxna myggan visar en ny studie.

Restprodukter blir grön olja

Ny teknik ska göra rester från skogen till biobränsle.

Vinster när restprodukter behandlar gruvavfall

Stor textilåtervinning invigd

Forskningsagenda för minskat matsvinn

Kartläggning av giftfri plaståtervinning

Forskningskoncernen Swerea IVF beviljas en miljon kronor av Naturvårdsverket till kartläggning och analys av säkra metoder som leder till giftfri plaståtervinning.

1

Hjul kan ersätta avfallstrappan

Neste siktar på plastavfall som råvara

Forskar om klimatförnekelse

Med Chalmers som nav etableras nu världens första, globala forskarnätverk om klimatförnekelse.

Wargön Innovations test- och demoanläggning invigd

Nästan på dagen ett år efter att första spadtaget togs är nu Wargön Innovations test- och demoanläggning invigd.

Bindemedel från skogen i framtidens asfalt

Ett europeiskt forskningsprojekt, som tagit sikte på att skapa flygbränsle av restprodukter från skogsbruk, får i processen en bioprodukt som kan bli ett nytt biobaserat bindemedel för framtidens asfalt.

Hållbar skyddsbarriär ersätter vanlig plast

Forskning kring drivmedel från uttjänta däck

Polymeren kan depolymeriseras i oändlighet

Ny metod förbättrar sortering av hushållsavfall

Utvecklar produktionsmetoder för bakteriell nanocellulosa

Umeå universitet och Processum ska utveckla produktionsmetoder för att tillverka bakteriell nanocellulosa från lågvärdiga sidoströmmar från massabruk.

Ny process skapar ”gröna kolväten” - i containrar

Muterande enzym bryter ner PET

Större plastberg än väntat

Kraftsamling för fokuserad industriforskning

Tekniskt möjligt – men politiskt omöjligt?

– Ska den petrokemiska industrin i Stenungsund på sikt överleva måste de hitta andra råvarukällor än dem de idag använder – fossil olja.

Forskningsgenombrott - renat skogsavfall skapar framtidens hållbara produkter

Forskare på Wallenberg Wood Science Center vid KTH har nu visat ett sätt att rena lignin för att tillverka miljömässigt hållbara material och produkter.

Flaskvatten innehöll plastpartiklar i test

Flaskvatten kan innehålla stora mängder mikroplaster, visar en nyligen genomförd studie där flaskvatten från hela världen testats. Allra mest hade Nestlés vatten, men testet ifrågasätts dock av både Nestlé och svenska forskare.

Plastpåsar bättre än andra påsar

Skogsråvara och ny teknik ska få Sverige att flyga bättre

Teknik baserad på förgasning av biomassa i kombination med en förvätskningsprocess kan innebära att dagens fossila bränsle för svenskt inrikesflyg, kan bytas ut mot bioflygbränsle tillverkat av skogsrester.

Transportfokus gav miljöstipendium

Låg miljöoro = sämre läsning vid miljövänlig lampa

Intressant ur återvinningssynpunkt

1

Guldgruva till spillo när bilar tjänat ut

Stora mängder knappa metaller förloras från Europas urbana gruva. 20 ton guld från bilar går till spillo varje år, och andelen kritiska metaller i bilar fortsätter att öka.

Miljövänligaste pappmuggen

Hur ska engångsmuggar av papper för heta drycker tas om hand för att det ska bli mest hållbart? Återvinnas, förbrännas eller komposteras?

Nya metoder ska underlätta omvandling av skogsavfall

För att omvandla skogsavfall till transportbränslen krävs förbättrade metoder, enligt forskare från Göteborgs universitet som nu utvecklar ny teknik inom området.

Återvunnen betong blir ny betong

Ny process fångar litium

Ett forskarteam kan nu få fram den viktiga metallen litium ur världshaven. En teknik som även påverkar gruvindustrins innefektiva kemiska behandlingar vid utvinning ur berg och saltlake.

Resurseffektivare användning av restprodukter

Vinnovaprojektet MinePap, med fokus på att titta närmare på hur man kan utveckla en hållbar affärsmodell kopplad till det cirkulära resursflödet, har nu tagit fart. 

Bättre metoder krävs för mätning av ämnen i marken

1

Identifierar okända föroreningar i avloppsslam

Biokol kan öka reningsgraden

Kemisten Kristin Blum har i sin avhandling studerat utsläpp av organiska ämnen från små anläggningar och enskilda avlopp och hur reningen kan förbättras.

Bioplast måste öka i konkurrenskraft

1

Så kan matsvinn minskas

Matavfall blir djurfoder, tack vare larver

Forskningsagenda för fortsatt utveckling av bioekonomin

1

Mycket elektronik kan återanvändas

1

Yoghurt blir flygbränsle

Sensorer ska göra sophanteringen mer klimatsmart

Cellulosa ska ersätta plast

Pris till cirkulärt textilpapper

Prisas för teknik som skapar fiskfoder i bioraffinaderi eller massabruk

1

Minskade koldioxidutsläpp vid biogasframställning

1

Mindre vatten gynnsamt vid produktion av biogas

1

Genombrott för biodrivmedel

Projekt om kemisk återvinning tar fart

Pengar till framtidens hållbara energisystem

Process återvinner både bomull och polyester

Återvunna däck bra i anläggingskonstruktioner

Aska som vägmaterial

Möbler av havreskal blir verklighet

Smart stad värmer sig själv

Förpackningsplast kan få nytt liv

Kväveåtervinning får projektpengar

Sänd till en kollega

0.139