Forskarnytt

Forskningsnyheter från Recycling

Så kan matsvinn minskas

Matavfall blir djurfoder, tack vare larver

Forskningsagenda för fortsatt utveckling av bioekonomin

Mycket elektronik kan återanvändas

Nästan varannan svensk har elektronik hemma som de inte använder. Lika många uppger att de någon gång har slängt elektronik trots att den var fullt användbar.

1

Yoghurt blir flygbränsle

Sensorer ska göra sophanteringen mer klimatsmart

Cellulosa ska ersätta plast

RISE PFI, Mittuniversitetet och MoRe Research är huvudaktörerna i det nyligen uppstartade Interreg-projektet PlastiCel. Projektet syftar till att utveckla nanocellulosa- och cellulosakompositer med barriär och isolerande egenskaper.

Pris till cirkulärt textilpapper

Prisas för teknik som skapar fiskfoder i bioraffinaderi eller massabruk

Demonstrationsanläggning byggs för att ta tekniken längre

1

Minskade koldioxidutsläpp vid biogasframställning

Forskare vid MDH har undersökt hur man kan effektivisera processen med att bryta ner organiskt avfall i samband med produktion av biogas genom anaerob rötning.

1

Mindre vatten gynnsamt vid produktion av biogas

När organiskt avfall ska bli till biogas är vatten oftast en viktig komponent i processen. Med det följer hög vatten- och energikonsumtion samt mycket restprodukter.

1

Genombrott för biodrivmedel

Det ser ut som om ett svenskt genombrott i utvecklingen av biodrivmedel är nära förestående – Ett forskningsprojekt har lyckats.

Projekt om kemisk återvinning tar fart

Pengar till framtidens hållbara energisystem

Process återvinner både bomull och polyester

Återvunna däck bra i anläggingskonstruktioner

Aska som vägmaterial

Möbler av havreskal blir verklighet

Smart stad värmer sig själv

Förpackningsplast kan få nytt liv

Kväveåtervinning får projektpengar

Sänd till en kollega

0.202