23948sdkhjf

Forskarnytt

Forskningsnyheter från Recycling

Plus

Blandade plastfraktioner blev återvinningsbara

Först i världen med kommersiell kväveåtervinning till fast produkt

Vill skapa metod för återvinning av PUR

Testar asfalt med trä som bindemedel

Asfalt baserad på skogsråvara är bra för klimatet.

Från restprodukt till diesel

Bakterien bryter snabbt ner plasten

Utvecklar process för återvinning av härdplast

Bioplast utvunnen av kaffesump

Lågenergimetod utvinner metaller ur miljöfarligt glasavfall

Glasavfall runt om i Småland utgör en allvarlig miljörisk och är både dyrt och besvärligt att ta hand om på ett bra sätt.

Lundaforskare fyller kunskapsglapp kring plast

Miljoner till biomaterialprojekt

Mikrosvampar ska rena gruvvattnet

Batteriåtervinning förenklas med ny metod

En ny metod för att återvinna gamla batterier kan ge bättre och billigare laddningsbara hydridbatterier (NiMH).

Aluminium armerad med återvunnen PET

Isolera med majskolvar?

Återvinningsmetoden kan göra PUR hållbart

Matrester blir fiskfoder?

Waste2Fish heter ett projekt som tittar på möjligheten att använda matavfall som bas för framställning av fiskfoder.

Miljoner till forskning om lättviktsmaterial

Energimyndigheten, Vinnova och Formas utlyser nu ca fem miljoner kronor inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.

Ny pilotanläggning ska utvinna kväve ur avloppsvatten

På Hammarby Sjöstadsverk har det byggts upp en ny stor pilotanläggning där kväve ska utvinnas ur avloppsvatten.

Vattenväxter ska rena bäck från PFAS

Ny studie: Storpack ger matsvinn

Att välja portionsförpackat och mindre förpackningar är mer klimatsmart.

Finland ska göra plast av skog

Tillsats för bättre återvinning

Framtidens hållbara batterier

Mindre illaluktande plastrecyklat med separat insamling av förpackningsavfall

Additiv för bättre egenskaper

Värmestabil polyamid från terpentinolja

Skal från kaffesump ny bioplastingrediens

Algodlingar vid metallindustrier kan minska växthuseffekten

Algodlingar kan minska utsläppen av växthusgaser från metallindustrin.

Framställ fossilfri olja på 30 minuter

Zeoliter och cellulosa kan suga upp koldioxid

För bra för att vara sant?

Med sin patenterade process tror sig företaget kunna revolutionera världens avfallshantering och radera behovet av deponier.

Mikroorganismer + giftgas = biobränsle

Plastätande bakterie upptäckt

Miljoner till ny typ av skogsgödsel

Att plantera tallplantor i jord med berikad biokol gör att de växer bättre.

Rena vatten med bark?

Metall, framtida bränsle?

Studie: Prioritera återvinning av kväve

Plus

Ny metod gör flygbränsle av växter

Utvecklar chipspåse utan plastfilm

Nytt projekt konverterar återvinningsolja till basoljeprodukter

Ny teknik för kemisk PET-återvinning

Återvinn outnyttjade värmeflöden

Koldioxidfri cement

Allt plastskräp kan återvinnas med utvecklad ångkrackning

Kemisk återvinning tar nya kliv

Genombrott för återvunnen opak PET

Biologisk rening av metallhaltigt lakvatten

Sänd till en kollega

0.094