23948sdkhjf

Recycling

Varför måste jag sortera mina sopor? 

Genom sopsortering kan olika avfallsslag och material tas om hand på rätt sätt och återvinnas i så stor utsträckning som möjligt, antingen till nya material och produkter eller energi. Dessutom innebär en bra sortering att miljö och människor skyddas från att komma i kontakt med farliga ämnen.

 

Varför ändras förpackningsinsamlingen? 

Riksdag och regering har bestämt att ansvaret för insamling av hushållens förpackningar vid årsskiftet 2023/2024 tas över av kommunerna. Det ska dessutom ske bostadsnära, en omställning som ska vara klar till slutet av 2027. Då kommunerna har ansvaret för övrig avfallsinsamling är bedömningen att en gemensam, bostadsnära insamling ska leda till en bättre utsortering av förpackningarna i hushållen och därmed en ökad återvinning av förpackningsmaterial. Det kommer fortfarande att vara producenterna som har ansvaret för att förpackningarna går till återvinning.

 

Varför är öppningarna på återvinningsstationerna så små? 

Återvinningsstationerna är enbart till för uttjänta förpackningar. Allt annat avfall ska lämnas i ordinär avfallshantering eller på en återvinningscentral.

 

Finns skrotningspremien kvar? 

Den allmänna skrotningspremien för personbilar avskaffades 2007. I september 2023 aviserade regeringen en tillfällig skrotningspremie under 2024 och 2025 för den som skrotar en gammal bil med förbränningsmotor och ersätter den med en elbil.

 

Kan man återanvända rivningsmaterial i nya projekt? 

Det är en stark trend inom byggindustrin att återbruka material och produkter där så är möjligt. Åtskilliga forskningsprojekt pågår kring återanvändning av sådant som tegelsten, betong, byggelement, innerdörrar, glaspartier. Flera leverantörer har börjat lagerhålla använda stålbalkar för återbruk.

Sänd till en kollega

0.031