23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Hållbart alternativ med hjälp av solen

Finns det hållbara el-alternativ för dig som vill tänka hållbart över en längre tid? Visst finns detta! Solen och dess energi är ett av de mest miljövänliga energialternativ du kan välja. Solen är en oändlig resurs och så länge solen lyser har vi en garanterad energikälla som ger 100 % förnybar el. Ifall du satsar på exempelvis solceller gör du en insats för miljön och klimatet och du bidrar till att minska användningen av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser. Även om det krävs en del energi vid tillverkningen av solpaneler så tar det bara ca 2,5 år, av en solcellsanläggnings beräknade livstid på 25 – 30 år, för solcellerna att producera lika mycket energi som krävdes för att tillverka dem. Det kallas solcellers energiåterbetalningstid. Vi berättar mer om solen som energikälla.

Solen som energikälla

Solen är vår starkaste energikälla. När solen skiner blir jorden varm. Värmen är solenergi som lagrats naturligt i marken och i sjöar och hav. Den energin kan man utvinna och använda. Energi som utvinns ur solens strålar kallas för solenergi. Till solenergi räknas både solproducerad värme och el. Solen är en förnybar energikälla, vilket innebär att energikällan inte tar slut, till skillnad mot kol, olja och naturgas. Solenergi kan omvandlas till både elektricitet och värme. Exempelvis solceller från Sveasolar är till för att producera el medan solfångare ger värme. Solfångare har en mörk yta som suger upp solljuset. Solljusets energi värmer sedan vatten eller luft som cirkulerar i solfångaren.

Många celler

Idag görs de flesta solceller fortfarande av kisel, ett ämne som kan leda elektrisk ström. En solcell är en mycket tunn skiva, ungefär lika stor som en CD-skiva, med ett mönstrat metallskikt på den sidan som solen skiner på. Den andra sidan har ett heltäckande metallskikt. Solljuset ger kiselatomerna energi som frigör deras elektroner. Tack vare solcellens konstruktion rör sig elektronerna enbart åt ett håll och då skapas en elektrisk spänning mellan metallskikten. En enskild solcell producerar väldigt lite ström. Solceller kopplas ihop till moduler och en mängd moduler kopplas sedan ihop till solkraftverk. För att solceller ska ge mycket energi krävs stora ytor. Ett område med solkraftverk stort som Värmlands yta, skulle till exempel kunna förse hela Europa med energi. Men då måste man bygga ett elnät som klarar av att överföra all el. Under senare år har vi börjat använda mer solenergi, men det är fortfarande en liten del av all energi som används både i Sverige och världen.

Sänd till en kollega

0.063