Arrangör av Recycling @ Stage är tidningen Recycling.
På Recycling @ Stage sätter vi fokus på och lyfter fram aktuella, ibland kontroversiella, frågor och ämnen med gäster som har kunskapen, engagemanget och viljan att påverka och driva utvecklingen framåt.
Premiären sändes den 8 april och då tog vi oss an den handlingsplan för övergången till en cirkulär ekonomi som regeringen nyligen presenterat. Handlingsplanen innehåller många saker som är intressanta att diskutera, till exempel kvotplikt för andel återvunnen råvara, krav på cirkularitet vid offentliga upphandlingar, utvinning av metaller och mineral ur sekundära källor och åtgärder för att stävja brottslighet på avfallsområdet.