Recycling@ Stage - 8 april!Panelsamtal om handlingsplanen för cirkulär ekonomi

en 8 april sändes premiären av Recycling@Stage. Det blev en intressant diskussion när en namnkunnig panel, bland annat bestående av Avfall Sveriges vd Tony Clark, Återvinningsindustriernas dito Viveke Ihd och Åsa Domeij, hållbarhetschef vid Axfood och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi frågades ut av vår moderator, Per-Stefan Gersbro.Panel:

Åsa Domeij,
hållbarhetschef vid Axfood och
ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi

Tony Clark,
Vd, Avfall Sveriges

Viveke Ihd,
Återvinningsindustrierna

Uwe Fortkamp,
Chef för Resurseffektivitetsenheten vid Naturvårdsverket

Partner: