23948sdkhjf

Möjligheter och utmaningar med förpackningsåtervinning

Vid konferensen Pack Point Nordic var återvinning ett av dagens ämnen med flera talare och en avslutande paneldebatt.

Alla vill återvinna så mycket som möjligt men det är inte alltid lätt.

– Det är en komplex värdekedja hela vägen från design och produktion till källsortering, uppsamling och återvinning, säger Annika Sundell från Walki group.

Hon menar att tidigare har det varit fokus på användarvänlighet och ekonomi men att hållbarhetsfrågan blir allt viktigare.

– Det är viktigt hitta balans mellan miljö, ekonomi och funktionalitet.

Ny lagstiftning som till exempel PPWR, packaging and packaging waste regulation, kan medföra positiva saker.

– Vi har i många år varit fokuserade på att optimera befintliga system men nu kan vi satsa på innovationer och göra något nytt och jättebra, säger Annika Sundell.

Näste talare var Helge Steg, vd för Arta plast. Han såg utmaningar med återvinningen.

– Vi är 10 miljoner människor i Sverige som måste sortera rätt. Vi kommer alltid att ha förluster och tappa en stor mängd av våra råvaror.

Istället tyckte han att man skulle börja tidigare i värdekedjan.

– Reduktionen är svaret. Det kan vi göra redan idag, vi behöver inte vänta.

Han menade att 1 kg förpackningsmaterial som inte behöver användas också är 1 kg mindre som ska transporteras, sorteras, återvinnas och så vidare.

Det innebär att man kanske måste tänka nytt och använda nya material.

Att tänka nytt och använda nya material fokuserade även Sanna Fager från Pulpack, som utvcklat ett nytt formpressat material, på och för att lyckas krävs något mer.

– Genom samarbete kan man lösa utmaningarna, säger Sanna Fager.

Hon menade att det fanns mer som behövs.

– Våga och ta risk för det behöver vi för att lyckas.

Från nuvarande FTI var marknadschef Anette Löhnn och vd Helena Nylén, på plats. Det kommer många innovationer inom förpackningsmaterial för att underlätta återvinning men det händer mycket annat också.

– Det sker mycket innovation inom återvinningsledet också, säger Anette Lohnn.

Hon tog bland annat upp exemplet moderniseringen av Svensk Plaståtervinnings sorteringsanläggning i Motala där snart många fler fraktioner plast ska kunna skiljas ut med ny teknik.

Hon hade också en uppmaning till deltagarna vid Pack Point Nordic.

– Fortsätt vara nyfikna, ta med innovation in i era bolag.

Det finns många drivkrafter för innovation. Det kommer krav på mer hållbarhet och från konsumenter och ny lagstiftning. Nya krav som kan innebära ökade kostnader.

– Det här trycket från från ekonomi och hållbarhet gör att vi har momentum nu att titta på hur vi med innovation kan göra mer återvinningsbara material och samtidigt sänka kostnader. Ekonomiskt tryck är en förändringsfaktor, säger Helena Nylén.

Många menar att det är svårt att få fram återvunnet material i tillräcklig mängd och att det är svårt i framtiden då det krävs en viss inblandning av återvunnet material.

– Hur ser man till att det finns tillräckligt med material på marknaden i framtiden? Det beror ju på vilka produkter ni sätter på marknaden idag.

Många utmaningar alltså men också många som jobbar med olika lösningar. Helena Nylén sammanfattar det.

– Allt kommer inte bli perfekt från början men vi är igång och många blommor kan blomma.

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078