23948sdkhjf

Incitament för investeringar i CO2-infångning

I dag remitterar Finansdepartementet ett förslag om skattebefrielse på el som används för infångning av koldioxid.

Tanken med förslaget är att öka incitamenten för att investera i teknik som ska avskilja och fånga in koldioxid i exempelvis fabriker, kraftvärmeverk och andra stora punktutsläppskällor.

Av ett pressmeddelande framgår att förslaget i korthet innebär att företag som i exempelvis en industri- eller kraftvärmeanläggning använder teknik för koldioxidinfångning ska kunna omfattas av den lägre energiskattenivån om 0,6 öre per kilowattimme för den el som förbrukas i CCS-installationen. Skattenivån är den lägsta tillåtna nivån enligt EU-regler.

– Dagens förslag kan leda till ökade investeringar i ny teknik med positiva klimateffekter vilket skulle utgöra ett tydligt steg mot minskade koldioxidutsläpp, säger finansminister Elisabeth Svantesson i pressmeddelandet.

De första kommersiella anläggningarna för koldioxidinfångning beräknas tas i drift under 2026 och dagens förslag föreslås träda i kraft den 1 oktober 2024. Förslaget som nu remitteras kommer att ligga till grund för budgetförhandlingarna i höst. Huruvida förslaget kommer att presenteras i regeringens höstbudget blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i arbetet med höstbudgeten, heter det i pressmeddelandet.

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062