23948sdkhjf

Finlands (plast)sak blir vår

Ett nytt avtal innebär att finska plastförpackningar nu kommer att sorteras och återvinnas i Motala.

Av ett pressmeddelande framgår att Svensk Plaståtervinning och Suomen Pakkaustuottajat Oy (Finska förpackningsproducenter AB) som ingått ett avtal kring sortering och återvinning av finska plastförpackningar på Site Zero i Motala. Avtalet sträcker sig från 1 januari 2024 till 2027 och rör majoriteten av insamlade plastförpackningar från finska hushåll. En bedömning är att det kommer att handla om ca 20 000 ton per år.

— Det är oerhört roligt att Suomen Pakkaustuottajatväljer Svensk Plaståtervinning i en tuff internationell konkurrens. Det är ett kvitto på att svensk miljöteknik är ledande och att vårt återvinningssystem erbjuder det producentkunderna efterfrågar, både för att uppfylla producentansvar och minska sin klimatpåverkan, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning, i pressmeddelandet.

— Vi har undersökt marknaden och Svensk Plaståtervinning är den aktör som erbjuder den mest resurseffektiva återvinningen, med full spårbarhet genom hela kedjan. De har hög sorteringseffektivitet och kan sortera ut och återvinna flest plasttyper på marknaden. Vi värderar också deras fokus på cirkularitet, minskad klimatpåverkan och slutprodukten: en högkvalitativ återvunnen plastråvara, lyder kommentaren från Pekka Tommola, vd vid Suomen Pakkaustuottajat.

Site Zero blir världens största och mest avancerade anläggning för sortering och återvinning av plastförpackningar. Den invigs i november och innebär att kapaciteten i Motala fördubblas till ca 200 000 ton per år, att fler plastförpackningar kan detekteras och att tre gånger fler plasttyper kan återvinnas.

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.391