23948sdkhjf

Svensk expertis i avfallsprojekt i Ukraina

Sida har beslutat om stöd till Avfall Sverige och Salar International för att stärka avfallshanteringen i Ukraina.

Av ett pressmeddelande framgår att stödet såväl på kort som lång sikt ska göra det möjligt att föra över den kompetens kring avfallshantering som finns hos Sveriges kommuner, kommunala bolag med flera aktörer.

Uppdraget följer på den övergripande överenskommelsen om att Sverige ska stödja Ukraina och avfallsfrågor är ett prioriterat område i regeringens Ukrainastrategi. På kort sikt handlar det bland annat om omhändertagande av rasmassor från kriget, men på längre sikt är målet att utforma strategier och samarbeten som krävs för att utveckla avfallshanteringen i Ukraina så att den klarar EU:s högt ställda krav.

Samarbetet inleds med en förstudie som kommer att pågå fram till mars nästa år, i samverkan med myndigheter, kommuner och andra aktörer i Sverige, Ukraina och inom EU. Projektet ska också samordnas med de uppdrag som Sida tidigare tilldelat Naturvårdsverket avseende avfallslagstiftning/nationell avfallsplanering och Kemikalieinspektionen avseende kemikaliekontroll.

De huvudsakliga målen med förstudien är att kartlägga viktiga områden, utveckla kompetens, ge förslag till organisation, budget och ta fram en plan för förändring med tydliga mål. Arbetet kommer att ske i samarbete med lokala intressenter då ett starkt lokalt engagemang ses som en viktig framgångsfaktor.

– Vi är mycket hedrade över att ha fått detta viktiga uppdrag, i samarbete med Salar International, i syfte att stödja Ukraina i att utveckla sin avfallshantering. Uppdraget bygger på den breda kompetens vi har inom Avfall Sverige genom våra medlemmar och många av dem kommer att vara engagerade i projektet. Vi ser fram emot den här möjligheten att bidra och göra skillnad för miljön, för resurseffektiviteten och för ukrainarna, säger Tony Clark, vd för Avfall Sverige i en kommentar.

Förstudien ska resultera i ett flerårigt projektförslag som överlämnas till Sida under kommande vår.

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078