23948sdkhjf

Regeringen vill analysera Naturvårdsverket

En viktig förutsättning för regeringens styrning av myndigheter är att det med jämna mellanrum görs djupare analyser av verksamheterna.

Som ett led i detta har regeringen beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att analysera och bedöma hur Naturvårdsverket fullgör sina uppgifter och uppdrag.

Bakgrunden är att Naturvårdsverkets uppgifter ökat i förhållande till myndighetens resurser och klimatomställningen ställer även nya krav på flertalet av myndighetens uppgifter. Det är därmed viktigt att regeringens styrning är ändamålsenlig och ger förutsättningar för Naturvårdsverket att säkerställa kvalitet och effektivitet i myndighetens verksamhet, heter det i ett pressmeddelande.

- Det har inte gjorts någon systematisk och samlad genomgång av Naturvårdsverkets uppgifter sedan år 2006. Därför är det nu hög tid att ta ett samlat grepp för att säkerställa att den verksamhet Naturvårdsverket ansvarar för bedrivs på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i pressmeddelandet.

Uppdraget omfattar att, vid behov, föreslå åtgärder som Naturvårdsverket eller regeringen bör vidta för att stärka myndighetens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt, effektivt och rättssäkert sätt. I det ingår att ompröva relevanta delar av myndighetens uppgifter eller att föreslå att uppgifter ska flyttas till annan myndighet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast 8 november 2024.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093