23948sdkhjf

ÅI yttrar sig kring förslag för ökad materialåtervinning

Branschorganisationen Återvinningsindustrierna sällar sig till raden av remissinstanser som lämnat yttranden kring Naturvårdsverkets skrivelse ”Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall”.

Inledningsvis säger man sig välkomna åtgärder för att driva på materialåtervinningen och lyfter fram det positiva i att Naturvårdsverket inte bara fokuserar på kommunalt avfall i sin skrivelse, utan också inkluderar icke-kommunalt dito. ÅI påpekar att det finns flera åtgärder som man menar har potential att öka återvinningen, men som inte tas upp av Naturvårdsverket. Där vill man särskilt lyfta fram ett införande av så kallat frival i linje med ett förslag i betänkandet Äga Avfall – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24). En annan åtgärd vore att öppna marknaden för grovavfall för andra aktörer än kommunerna. Vidare menar man att en tydligare och mer rättssäker hantering av ärenden om när avfall upphör att vara avfall skulle kunna stimulera återvinningen genom att ge industrin den tydlighet som krävs för att man ska våga göra investeringar i ny återvinningsteknik.

I sitt yttrande påpekar ÅI att man välkomnar förslag till författningsändringar som innebär ökade krav på utsortering och separat insamling av papper, plast, metall och glas både från kommunalt och icke-kommunalt avfall, då en ökad utsortering i separata strömmar är en förutsättning för ökad återvinning. Men, ska vi få en högkvalitativ återvinning av papper så måste strömmarna för papper repektive wellpapp hållas separerade, påpekar man och föreslår införandet av två pappersfraktioner för insamling, wellpapp och papper.

Hela ÅI:s yttrande hittar du på den här länken.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094