23948sdkhjf

Nytt steg för koldioxidinfångning i Malmö

CMP, E.ON, Nordion Energi, Sysav och Uniper har tecknat ett samarbetsavtal för utveckling av en koldioxid-hubb i Malmö. Vi berättar mer om projektet.

Vi har tidigare skrivit om CNetSS, ett samverkansprojekt som inleddes 2022 med syfte att samarbeta kring infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid. Under projektets första faser identifierades Malmö som mest lämplig plats för mellanlager av koldioxid. Nu går CMP, E.ON, Nordion Energi, Sysav och Uniper framåt för lokala förberedelser i Malmö.

Parterna har enats om att tillsammans vidareutveckla en infrastruktur i Malmö för mellanlagring av koldioxid, som ett steg innan vidare transport till slutanvändare eller permanent förvaring. Målet är även att främja Malmö och Skåne som en attraktiv region för industriell utveckling, samt att erbjuda en kostnadseffektiv logistiklösning för aktörer som arbetar med koldioxidavskiljning.

– Att fånga in och lagra koldioxid är en förutsättning för att nå uppställda klimatmål och begränsa uppvärmningen enligt de klimatöverenskommelser som världens länder enats kring. Jag är stolt över samarbetet inom CNetSS och vår gemensamma ambition om att utveckla en CO2-hubb i Malmö. Det är ett viktigt lokalt initiativ som även har betydelse ur ett större perspektiv. Att vi dessutom gör det tillsammans – E.ON, CMP, Nordion Energi, Sysav och Uniper – är extra roligt, säger E.ON Sveriges vd Johan Mörnstam, i en kommentar.

De fem aktörerna ska tillsammans hitta storskalsfördelar för att sänka kostnader och realisera uppförandet av infrastrukturen. I samarbetet ingår:

  • Yta och placering för mellanlagring i Norra Hamnen
  • Rörtransport från produktionsanläggningar
  • Mottagningsanläggningar för flytande koldioxid via järnväg, lastbil eller skepp
  • Förvätskningsanläggning för koldioxid i gasform
  • Utlastning för transport via skepp till slutförvaring
  • Affärsmodell för samarbetspartners och tillkommande kunder

Ytterligare samråd med lokala aktörer och intressenter kommer att ske för att säkerställa en heltäckande och hållbar utveckling av projektet. Mellanlager förväntas stå klart 2028 och förvätskning 2030.

CNetSS

Carbon Network South Sweden, CNetSS, är ett kluster av företag som samarbetar för att skapa en kostnadseffektiv infrastruktur för infångad koldioxid, CCS, i södra Sverige. Genom att samverka kring transporter, förvätskning och mellanlagring kan slutlagring av upp till 2 miljoner ton koldioxid bli möjligt. I klustret finns infångare av koldioxid, logistikföretag och hamnaktörer: Växjö Energi, Copenhagen Malmö Port, E.ON, Höganäs AB, Kemira, Kraftringen, Nordion Energi, Stora Enso, Sysav och Öresundskraft.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094