23948sdkhjf

Kritiska metaller: Återvinning i nytt EU-projekt

Efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller ökar ständigt och många av de efterfrågade metallerna finns redan i omlopp idag. Därför ska EU-projektet Siren testa och vidareutveckla teknik för att kunna återvinna neodymmagneter som bland annat används i elbilar. 

Vart tredje år ser Europeiska kommissionen över vilka råmaterial som är avgörande för EU:s inre marknad och den gröna omställning.

EU:s tillgång till dessa mineraler och metaller är både sårbar och begränsad – och av stor ekonomisk betydelse. 

Idag återvinns endast mindre än en procent av världens sällsynta jordartsmetaller.

Christian Junestedt, forskare inom kritiska råmaterial på IVL Svenska Miljöinstitutet, menar att det är viktigt att flöden av kritiska råmaterial blir mer cirkulära för att minska sårbarheten.

– En ökad återvinning ger miljöfördelar och kan också bidra till att minska EU:s importberoende och bidra till en säker råvaruförsörjning inom unionen.

I Siren-projektet ämnar forskare och experter att vidareutveckla en redan lovande återvinningsteknik, som kallas HMPS-processen ((Hydrogen Processing of Magnet Scrap) som kan användas för att återvinna neodymmagneter.

Man vill också öka magneternas prestanda genom att uppgradera tillverkningstekniken med innovativa metoder. 

Vi frågar Junestedt vad målet och förhoppningen med projektet är.

– Det övergripande målet med Siren-projektet är att utveckla tekniken för att kunna återvinna neodymmagneter och därmed kritiska metaller. Tanken och förhoppningen är att vid projektets slut kunna demonstrera tekniken i en relevant miljö under verklighetsliknande förhållanden. Detta innebär att vi i dagsläget har en teknik som ligger på TRL-nivå 3 och vid projektets slut ska vi ha nått TRL-nivå 6. 

Han förklarar att TRL (Technology Readiness Level) är ett mått på hur utvecklad en teknik anses vara.

Siren-projektet:

Projektet leds av Jožef Stefan Institute som är det största forskningsinstitutet i Slovenien. IVL kommer framförallt att utvärdera miljö- och kostnadsdelarna genom LCA och LCC, och även studera hälsorisker kopplat till återvinningen.

Pressmeddelande från IVL

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109