23948sdkhjf

Ifat: Att bemästra den cirkulära ekonomins utmaningar

Årets Ifat äger i vanlig ordning rum på Münchens mässcenter, 13 till 17 maj.

För sektorn för cirkulär ekonomi har förberedelserna för årets mässa skett mot bakgrunden av en extremt spänd ekonomisk fas. I en presskommuniké inför mässan säger Eric Rehbock, vd för German Association for Secondary Raw Materials and Waste Management (bvse):

- Vi upplever lägre insamlingsvolymer, minskad efterfrågan, stigande lagernivåer och fallande priser på returpapper och skrot. Plastsektorn presenterar en liknande bild, med ett brutalt priskrig som rasar mellan jungfruligt material och återvinning. Avfallshanteringsföretagen, med sina höga transportvolymer och komplexa anläggningsteknik, är också under en enorm kostnadspress på grund av massiva prishöjningar på energi, vägtullar, reservdelar och underhållsarbeten.

Enligt Rehbock samlar Ifat ett brett spektrum av representanter från näringsliv, politik och forskning och han är övertygad om att det är precis den mix som behövs för att ta branschen ur lågkonjunkturen.

När det gäller plaståtervinning konstaterar Plastics Europe Deutschland e. V. att man för närvarande ser mycket rörelse i branschen. German Mechanical Engineering Industry Association (VDMA) kommer att visa på de senaste alternativen för återvinning av plast på miljöteknikmässan. Återvinningen har ökat markant i Europa de senaste åren. Att 32,5 procent av plasten som produceras i EU för närvarande kan återvinnas, och till och med över 35 procent i Tyskland, beror främst på den senaste avfalls- och återvinningstekniken, heter det från VDMA som också konstaterar att över 42 procent av plastavfallet fortfarande används för att producera energi då plasten är alltför förorenad för att kunna återvinnas mekaniskt. Kemisk återvinning som ett komplement till mekanisk återvinning kan hjälpa till att minska denna lucka för att hålla materialet ännu mer effektivt i kretsloppet.

På Ifat kommer det att finnas ett spotlight-område kallat ”Circularity for E-Mobility” där olika partners från fordonssektorn och andra industrier ska lyfta fram olika material som behövs i biltillverkningen för att möjliggöra elektromobilitet. Centralt blir presentationer av enskilda händelser i battericykeln, men också presentationen av cykler för metaller, plaster och andra material i biltillverkningen.

Ett kosmos av ämnen inom avfall och återvinning

Återvunnet stål kommer också att uppmärksammas. Enligt Federal Association of German Steel Recycling and Dispony Companies (BDSV) kan innovativa rengörings-, dimensionerings-, analys- och sorteringsprocesser användas för att effektivt separera sämre stålskrot för återvinning. Intelligenta spårnings- och hanteringslösningar i kombination med processautomation bedöms bli den optimala mixen för att säkerställa sammansättningen hos det återvunna stålet. Utvecklingen av dessa nya processer är dock mycket kostsam och kan enligt BDSV inte bäras enbart av företagen inom stålåtervinningsindustrin. Man efterlyser därför riktad finansiering för materialåtervinning i likhet med det energirelaterade stödet för vätebaserad stålproduktion, vars genomförande redan blir mycket dyrare än vad som tidigare antagits. Syftet är att förbättra skrotkvaliteten i alla stålproduktionsprocesser.

Marknadsaspekterna som presenteras här är bara några höjdpunkter från det kosmos av ämnen som Ifat tar upp enbart inom avfalls- och återvinningshantering. För en helhetsbild av vad mässan kommer att bjuda på rekommenderas ett besök på hemsidan www.ifat.de.

Ifat 2024

Var: München

När: 13 till 17 maj

Utställare: ca 3000 st

Besökare: ca 120 000

Utställningsyta: ca 260 000 kvm

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079