23948sdkhjf

Design, en nyckel till ökad plaståtervinning?

Plast används ofta i onödan eller i kombinationer som försvårar återvinning av materialet.

Vid IVL Svenska Miljöinstitutet har forskare nu tagit fram sju åtgärder som kan sättas in redan i designstadiet av plastprodukterför att öka återvinningen.

– Designfasen är grundläggande för att plastprodukter ska kunna materialåtervinnas. Materialval, färg, tillsatser och hur produkterna kan demonteras påverkar hur återvinningsbara de är. I dagsläget är det ofta svårt att skilja plast från andra material i en produkt, eller att plocka isär olika typer av plast för att kunna återvinna materialet och bevara dess kvalitet och ekonomiska värde. Det måste vi ändra på, säger Sara Brännström, expert i säker och hållbar kemi vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den globala produktionen av plast ligger på 400 miljoner ton per år och prognoser tyder på en tredubbling till 2060 om inget görs. För närvarande återvinns endast nio procent av plastavfallet, en uppenbar otillräcklighet med avseende på den cirkularitet som samhället numera eftersträvar.

  • Naturvårdsverket har konstaterat fyra huvudhinder till den låga återvinningen av plast:
  • Bristande incitament för design för återvinning
  • Svårigheter att sortera ut olika typer av plastavfall
  • Låg efterfrågan på återvunnen plast
  • Dålig spårbarhet för den återvunna råvaran

– I vårt projekt har vi identifierat ett antal områden där kriterier för design kan öka återvinningen av produkter som innehåller plast. Dessa kan vidareutvecklas till kriterier som behöver diskuteras och förankras inom olika branscher. Vi behöver också samarbeta internationellt för att ta fram en global standard för design för återvinning av den här typen av produkter, säger Emma Strömberg som är plastexpert på IVL.

För att förstå vilka utmaningar branschen står inför har intervjuer genomförts med företag som använder plastmaterial i sina produkter och med olika återvinningsbranscher.

– En stor del av det här projektet har syftet att sprida kunskap som kanske redan finns inom vissa industrier, men som behöver spridas till hela värdekedjan för en ökad förståelse så att fler gör rätt. Både när man designar produkter och för att förstå vad som är hållbart, till exempel när man som konsument väljer olika produkter, och hur man ska hantera olika produkter efter slutanvändningen, avslutar Sara Brännström.

Rapporten kan du ladda ner här: Design för återvinning av produkter som innehåller plast

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094