23948sdkhjf

Tiptapp och Stockholm Vatten och Avfall i pilotprojekt

Stockholm Vatten och Avfall och Tiptapp startar ett pilotprojekt.

Projektet innebär att SVOA tillsammans med Tiptapp kommer att kunna säkerställa att det grovavfall som hämtas upp av Tiptapp från invånare i Stockholms kommun lämnas på Stockholms återvinningscentraler och därmed tas om hand på ett hållbart, resurseffektivt och säkert sätt. Genom samarbetet får även SVOA tillgång till data och statistik för avfallsflöden som kan användas för att förstå invånarnas behov av hjälp med återvinning samt agera som beslutstöd för ett fortsatt arbete mot en mer hållbar och resurseffektiv avfallshantering i kommunen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom Tiptapps plattform kan invånare enkelt komma i kontakt med andra privatpersoner i närheten som har tid och möjlighet att hjälpa till med att transportera avfall till återvinningscentralerna. Detta möjliggör för stockholmarna att göra sig av med grovavfall på ett enkelt sätt, även för de som inte har tillgång till bil.

För att säkerställa att avfall som ska köras till en återvinningscentral hanteras på rätt sätt använder Tiptapp kontroller via gps, tidsstämplar samt fotografering som bevisföring enligt en förutbestämd process. Utöver det reglerar avtalet mellan Tiptapp och Stockholm Vatten och Avfall ytterligare kontroller med en unik QR-kod. Koden genereras för varje individuellt besök på en återvinningscentral och ger information om både mängd och typ av avfall samt inom vilket geografiskt område som hämtningen har skett. Koden scannas sedan på återvinningscentralen för att säkerställa att avfallet hanteras på ett korrekt sätt. Lösningen har ett flertal fördelar, bland annat ger det en snabb överblick över vad som ska lämnas och säkerställer att det upphämtade avfallet kommer från ett hushåll som inkluderas i Stockholm Vatten och Avfalls ansvarsområde.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079