23948sdkhjf

Ytterligare alternativ för återvinning av EPS-förpackningar

Producentkedjans ansvar för förbrukade EPS-förpackningar uppfylls enligt dagens krav av EPS-förpackningsproducenterna. Under 1997 återanvändes och materialåtervanns ca 35% av EPS-förpackningarna.Krav på ökad insamling av förbrukade förpackningar kommer år 2001. Nivån för plastförpackningar, där EPS-förpackningar ingår, blir en insamling på 70%. Av dessa ska minst 30% återvinnas medan resten godkänns för energiutvinning.För att klara dessa nya insamlings- och återvinningsnivåer har svensk EPS Återvinning AB ingått ett samarbete med Platskretsen AB, som innebär att förbrukarna som alternativ kan använda den befintliga plastinsamlingens fraktion ”Övriga plastförpackningar” (bränslefraktionen) även för EPS-förpackningar.I och med detta förändras villkoren för vissa länkar inom producentkedjan. För ”fyllare” och importörer, som hittills inte betalt någon avgift eller behövt redovisa till REPA, innebär det att de från 1 januari 1999 måste vara anslutna till REPA och Plastkretsen och kvartalsvis deklarera den totala vikt som de använder av EPS-förpackningar samt erlägga en avgift om 1:50 per kilo.Svensk EPS Återvinnings insamlingssystem kommer att fungera parallellt och renodlas till ett insamlingssystem där endast de helt rena och vita fraktionerna av förbrukade EPS-förpackningarna kan ingå. Anslutningen till detta alternativ görs hos svensk EPS Återvinning AB och avgiften är 250:- /år.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078