23948sdkhjf

Fokus på totala miljöbelastningen

Producenterna bör ha ansvar för sina produkters miljöpåverkan under hela livscykeln, föreslår Naturvårdsverket. Idag riktas störst uppmärksamhet på produktionen och avfallet. Men för många produkter är miljöpåverkan störst vid användning, t.ex. energiåtgången. Naturvårdsverket har skickat ett underlag till regeringen om miljöanpassad produktpolitik. Under våren väntas EU-kommissionens miljödirektorat att lägga ett första förslag till en gemensam EU-policy på området. "Sverige och övriga Norden ligger långt framme när det gäller s.k. integrerad produktpolicy. Vi har i praktiken omsatt många av idéerna. Det gäller t.ex. miljöskatter, miljövarudeklarationer, miljöledning och har en väl utbyggd miljömärkning", säger Eva Smith, direktör på Naturvårdsverkets avdelning för hållbar utveckling. Hittills har producentansvaret handlat mest om att ta tillbaka uttjänta varor. Kretsloppsdelegationen föreslog i sin idéskiss 1997 att detta skulle gälla för alla uttjänta varor. Men Naturvårdsverket bedömer att det inte finns skäl för ett sådant generellt ansvar. Det skulle dessutom strida mot EG-rätten och internationella handelsavtal. Om Sverige vill gå vidare måste det ske på gemenskapsnivå."Även om förslaget kanske skulle vara bra för miljön på sikt, så tas stora resurser i anspråk som i dagsläget skulle kunna användas för förebyggande insatser. Om vi utökar producentansvaret bör det ske stegvis, varugrupp för varugrupp. I första hand bör det gälla produkter med stor påverkan på hälsa och miljö", säger Lars-Erik Liljelund, chef för Naturvårdsverket. Läs hela notisen i näst nummer av Recycling.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078