23948sdkhjf

Skatteförändring för bilar och kärnkraftverk

När vi tog steget in i 2000-talet upphörde den femåriga befrielsen från fordonsskatt för bilar i miljöklass 1. Regeringen har nu presenterat ett förslag till de nya regler, dessa ska gälla retroaktivt från årsskiftet. För personbilar, lätta bussar samt lätta lastbilar som säljs i år och som klarar den nya strängare miljöklass 1 föreslås en skattelättnad på 3 500 kronor. För fordon som säljs nästa år föreslås en skattelättnad på 1 500 kronor. Beloppen får dras av på fordonsskatten under flera år till dess skattelättnaden är fullt utnyttjad. Med lätta bussar menas bussar med en tjänstevikt på högst 2 470 kilo. För lätta lastbilar gäller att tjänstevikten får uppgå till högst 1 275 kilo. Fordon som ligger över dessa gränser och som säljs nästa år får en skattelättnad på 3 500 kronor. För år 2002 föreslås en skattelättnad på 1 500 kronor. El- och elhybridbilar har även i fortsättningen skattebefrielse under fem år. I lagrådsremissen finns också det tidigare aviserade förslaget till omläggning av skatten på kärnkraft. I dag betalar ägarna till kärnkraftsverken en skatt på 2,7 öre per kWh el som produceras. I fortsättningen skall skatten beräknas på effekten för kärnkraftsreaktorerna. Tanken är att skatten inte skall styra vilka produktionsanläggningar som utnyttjas eftersom det kan ge ett sämre resursutnyttjande.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078