23948sdkhjf

Minskade utsläpp från reningsverk

Reningsverken minskade sina utsläpp av kväve med 17 procent mellan 1995 och 1998. De genomsnittliga halterna i reningsverksslam av det hormonstörande ämnet nonylfenol halverades. Det framgår av statistik från Naturvårdsverket och Statistiska Centralbyrån. 1998 släppte kommunala reningsverk totalt ut 430 ton fosfor, 21 400 ton kväve, 11 300 ton biokemiskt och 58 000 ton kemiskt syreförbrukande material. Utsläppen minskade jämfört med 1995, framförallt av kväve. Kväveutsläppen låg på drygt 25 000 ton år 1995. 1998 renades cirka 47 procent av kvävet bort ur avloppsvattnet innan det släpptes ut. Det saknas bra statistik från tidigare år, men reningsgraden var förr cirka 30 procent. Idag är den uppåt 60 procent i de stora verken. Massa- och pappersindustrin minskade sina kväveutsläpp från 3 600 till 3 300 ton mellan 1992 och 1998. Reningsverken producerade cirka 230 000 ton slam år 1998. Av det deponerades 46 procent direkt medan 20 procent redovisades som mellanlagring eller annan användning. Cirka 25 procent spreds på åkermark och 9 procent på grönytor. Läs hela notisen i nästa nummer av Recycling.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063