23948sdkhjf

EU kommissionens WEEE direktiv kan hindra återvinning

En ny studie som gjorts av ett japanskt plastföretag visar att en bestämmelse i EU kommissionens preliminära förslag till direktiv för avfall av elektrisk och elektronisk utrustning ( Directive on Waste Electrical & Electronic Equipment [WEEE]) kanske kan stoppa framtida ansträngningar för att återvinna plastdelar på kontorsmaskiner. I förslaget till direktiv indikerars att vilken del som helst som innehåller halogenerade flamskyddsmedel (dvs. bromerade eller klorerade) skulle vara tvungna att bli separerade innan återvinning, vilket skulle öka kostnaderna. Det är svårt att se fördelen med att sortera alla halogenerade flamskyddsmedel eftersom denna nya japanska studie påvisar att vissa viktiga plaster med halogenerade flamskyddsmedel faktiskt är att föredra sett ur återvinningsperspektiv. Den nya studien, utförd av Techno Polymer, en ledande plasttillverkare, jämförde återvinningsmöjligheterna för ABS-plast som flamskyddsbehandlade med en bromerad epoxioligomer med åtta andra typer av plast, flamskyddade med andra material. Studien visade att medan där var skillnader i återvinningsegenskaper mellan de andra åtta flamskyddade plasttyperna, kunde inte en enda av dem jämföras med återvinnings egenskaperna ur ABS-plasten flamskyddad med brom. Studien kom fram till att de plaster som finns på marknaden passande för kontorsmaskiner. Vidare visades det sig att det var bara återvunnet ABS med bromerade flamskyddsmedel som uppfyllda den högsta nivån av brandsäkerhet enligt av UL 5V. Detta är ett brandsäkerhetstest som kopieringmaskinsföretag måste följa. Resultaten från denna studie bekräftar två japanska kopieringsmaskinföretags erfarenheter. Både Ricoh och Fuji-Xerox, med ett åtagande till hög återvinning av sina kopieringsmaskiner, har testat en stort urval av flamskyddsmedel/polymer kombinationer och använder plast som flamskyddats med brom för att de är mest lämpade för återvinning. Det preliminära WEEE förslaget föreslog en utfasning av alla halogenerade flamskyddsmedel, men denna utfasning blev begränsad till PBDE och PBB-flamskyddsmedel, tack vare brist på dokumenterad miljöpåverkan och ökad oro för brandsäkerhetskonsekvenser av WEEE-förslaget. Man tror att separationsbestämmelsen skulle ha blivit ändrad på liknande sätt, men det har den inte. BSEFs styrlelseordförande, Michael Spiegelstein, kommenterade studien: "Generellt sett så har industrisektorerna som WEEE berört enats om att tanken med producentansvaret för uppsamling och återvinning, men är överens om att det blir svårt att nå de uppsatta återvinningsmålen. Om, som studien visar, plaster med bromerade flamskyddsmedel är en av de bästa lösningarna för att återvinna plastdelar, så ber kommissionen elektronik- och elektronisk utrustningstillverkare att göra ett svårt trick med en bakbunden arm genom att föreslå obligatorisk separation av alla plaster med halogenerade flamskyddsmedel."

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.078