23948sdkhjf

Rätt skött kompost viktigt för miljön

Utsläppen av växthusgaserna metan och lustgas, kan vid kompostering vara allt från försumbara till stora. I sin doktorsavhandling visar Evgheni Ermolaev att utsläppens storlek beror på hur komposten sköts och att kompostens vattenhalt är den faktor som påverkar utsläppen mest.
Vid kompostering bryts organiskt material ned samtidigt som det bildas växthusgaser. Evgheni Ermolaev från SLU har i sitt doktorsarbete undersökt hur komposter med mat- och trädgårdsavfall bör skötas för att utsläppen av dessa gaser ska bli så små som möjligt.

Han har undersökt både hemkompostering och storskalig kommunal strängkompostering. Störst betydelse för utsläppen av såväl metan som lustgas har vattenhalten, men dess påverkan är olika i komposteringens olika skeden.

– Hemkomposter bör vändas mycket sällan eller inte alls, om man vill hålla växthusgasutsläppen så låga som möjligt, säger Ermolaev. Det är också viktigt att den färdiga komposten används som jordförbättringsmedel och ersätter torv och mineralgödsel, eftersom detta minskar användningen av fossila resurser och bidrar till inlagring av kol i marken, och därmed minskar växthuseffekten.

Något som har stor betydelse för hur komposten ska skötas är om det är en storskalig kompost eller en hemkompost. En undersökning av 18 hemkomposter visade att utsläppen av metan var små i de flesta av dem, men höga i några få. Utsläppen av metan i hemkomposter ökade med ökad temperatur. Komposter som blandades sällan eller inte alls och som inte överbelastades med alltför mycket avfall släppte ut minst metan. Hemkomposterna släppte dock hela tiden ut en del lustgas. /SLU
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063