23948sdkhjf

Storsatsar på smartare materialåtervinning

| Av Martin Dyberg | Tipsa redaktionen

Programmet Mistra Closing the Loop, har alldeles nyss avslutats. resultatet blev så pass lyckat att styrelsen för Mistra nu satsar ytterligare 40 miljoner kronor i en andra omgång. Sex delprojekt kring att utveckla nya sätt att ta tillvara restprodukter från industrin kommer att få dela på pengarna.

Den första omgången av Closing the Loop inleddes 2012 och avslutades hösten 2015, och är ett tvärvetenskapligt program som handlar om att omvandla industrins bi- och restprodukter till värdefulla resurser. Under programperioden har sju olika projekt arbetat med allt från hur hela bilar bäst ska återvinnas till hur enstaka ämnen som fosfor ska kunna tas tillvara istället för att deponeras som farligt avfall.

- Programmet kommer därmed ha många lika viktiga fokus som tillsammans bidrar till en ökad kunskap, utveckling och förståelse inom området. Forskare som tittar på beteendefrågor är lika viktiga som de som försöker skapa det perfekta stålet med slagg från aluminiumsmältverk. Det som förenar oss är viljan att hitta metoder för att ta hand om och återanvända industriavfall på ett effektivt sätt, säger programchefen Evalena Blomqvist.

Att projekten har haft olika vetenskapliga infallsvinklar har inte varit några problem, snarare tvärtom menar Blomqvist. den i konkurrens som ibland kan finnas mellan forskare med olika inriktningar och metoder har helt uteblivit menar hon, istället har det tittat på varandras projekt och i flera fall kunnat bidra med helt nya infallsvinklar.

- Även om alla har haft en stark passion för sina gena projekt har deras intresse och kloka inspel till andra deltagare bidragit till att vi har haft ett konstruktivt klimat inom programmet, menar Blomqvist.

De erfarenheter av programledning som kom fram under den första fasen av Mistra Closing the Loop kommer nu att utgöra grunden för den andra omgången av programmet som startar i början av 2016. Totalt kommer Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, satsa 40 miljoner kronor, varav 38 kommer gå till konkret forskning. De resterande två miljonerna ska användas för att ytterligare stärka samverkan mellan de olika forskningsprojekten.

- De projekt som nu får medel är alla innovativa när det gäller att utnyttja resurser som finns i avfallet. Även om de inbördes är väldigt olika hoppas vi att de ska hitta synergier som gör att de tillsammans skapar större miljö- och klimatnytta än vad de kan göra var för sig, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Gemensamt för de beviljade projekten är att de ska utveckla ny kunskap och öka samverkan mellan olika aktörer för att hitta metoder som gör industriavfall till en nyttig resurs, och det på ett effektivt och hållbart sätt.

När man i slutet av november anordnade ett seminarium för att summera erfarenheterna av de tre första åren var en av de generella tankarna som kom fram att jungfruliga material fortfarande är för billiga för att ekonomiskt motivera en omställning. en anledning till det låga priset är att de inte bär sina egna miljökostnader, och därför skulle det behövas en ny politik som underlättar för de sekundära råvarorna. Ett annat problem som identifierades var att det saknas standarder som beskriver kvaliteten hos återanvända material. Det gör det svårt att välja rätt kvalitet för varje tillämpning.

De projekt som kommer får projektstöd under 2016 är:

* EBaR med Swerea MEFOS som huvudsökande. De kommer att få 7,95 miljoner kronor för att utveckla metoder för att återvinna litiumbatterier.

* Constructivate med Chalmers som huvudsökande. De kommer att få 8 miljoner för en bättre hantering av avfall från byggnadsrivning.

* Shredder valorization med Linköpings universitet som huvudsökande. De kommer att få 7,95 miljoner kronor för att utveckla metoder för bedömning av värdet på olika fraktioner inom avfallshantering.

* GLAD med Ragn-Sells och SP som huvudsökande. De kommer att få 5,9 miljoner kronor för att utveckla en kombination av processer med malm och träfiber för materialåtervinning.

* Cimmrec med Mälardalens högskola som huvudsökande. De kommer att erhålla 2,64 miljoner kronor för att ta fram LCC- och LCA-modeller för att effektivisera hantering av avfallsflöden.

* Explore med Chalmers som huvudsökande. De får 5,56 miljoner kronor för att förbättra processer vid bilåtervinning.

Källa: Mistra.

Håll dig uppdaterad med Recycling
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.

Kommentarer (0)
Startsidan just nu

Citynära återbruk och återvinning

Recyclingdag tog upp många ämnen

Många angelägna ämnen togs upp när Recyclingdagen genomfördes på Nya Filmstaden i Helsingborg den 14 maj.

Soptunnor kommunicerar i Karlstad

FTI kommenterar avbrutet samarbete

Ragn-Sells i partnerskap kring ruttoptimering

Nyhetsbrev

Avfall Sverige fick ny ordförande

Arkiv

Bäst i landet på avfallshantering

Nöjda kunder och bra miljövärden för förnybara drivmedel och matavfallsinsamling avgjorde när landets bästa bästa kommun på avfallshantering utsågs igår.

Om plast i haven och framtidens designutmaningar

Ni glömmer väl inte följa oss på LinkedIn?

Livsmedelsindustrin lanserar hållbarhetsmanifest

Ny säckfabrik invigdes av näringsministern

Robot med känsla för skrot

Avfall Sverige avbryter samarbete kring förpackningar

Avfall Sveriges styrelse har beslutat att tills vidare avbryta arbetet med den samverkansplattform som skapats med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Samarbete ska minska matsvinn i livsmedelsbranschen

Kritiserar EU – vill inte slänga ägg

ÅI till Holmen: Låt oss inte sprida fake news

Holmen skapar förvirring kring klimat- och miljönyttan med återvunnet papper.

Konsensus i debatt om plastproblematiken

Forskarnytt
Vill ersätta fossila beståndsdelar i däck med hjälp av sågspån

Biogasaktör byter namn

Avfallsförbränning
Farligt avfall blir resurser

Stena Recycling och Vestforbrænding samarbetar om att etablera världens första anläggning som sorterar ut metaller från gasreningsaska.

Samlade in 999 kg fett på tre månader

Vill bli möblernas Uber

Arbete för att minska avfall vann Miljömålspriset

Marksanering
Samarbetsavtal kring termisk förbränning

Rekord i matavfallsinsamling, mycket slängs i onödan

Mutor kring skrot gav fängelse

Svanenmärkta förpackningar

Omvärlden
Kina fångar mer CO2

Förändringar i producentansvaret riskerar snedvrida konkurrensen

Vill ha mer tid att täcka deponi

Stora miljövinster när planglas tas omhand

Forskarnytt
Bionedbrytbar elektronik i framtiden?

Ica ska halvera svinnet på sex år

Forskarnytt
Ny rapport om dagvattenföroreningar

Produktnyheter
Resväska med fokus på retur….

Forskarnytt
Projekt om kompositåtervinning

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.126