Slam blir bränsle och gödningsmedel

| Av Peter Olofsson | Tipsa redaktionen

Outotec Sweden AB i Skellefteå utvecklar en ny teknik för att torka avloppsslam. Denna torkmetod gör att slammet både kan omvandlas till bränsle och till giftfritt råmaterial för gödningsmedel där åtråvärt fosfat återvinns.

– Det här kan vara framtidens lösning för världens storstäder som har stora problem med hanteringen av avloppsslam och samtidigt bidra till återvinning av fosfater, säger Robert Johansson, Outotecs projektledare för testerna i pilotanläggningen i Skellefteå.Testerna har pågått sedan 2015 med finansiering från EU-programmet Life+ och nu går Outotec vidare på egen hand för att slutföra utvecklingen och skapa en fullstor anläggning.


– Nu återstår bara långtidskörning så att vi är säkra på att metoden fungerar i kontinuerlig drift, berättar Robert Johansson vidare.Den effektiva ångtorken som finns i pilotanläggningen, vilken förlagts i anslutning till Skellefteå kommuns reningsverk i Tuvan, gör att en betydande del av energin som finns lagrad i slammet kan omvandlas till elektricitet, värme och SNG (syntetisk naturgas).I projektet har medarbetarna på Outotec i Skellefteå arbetat tillsammans med företagets forskare i Tyskland. De har utvecklat en metod för förgasning av slammet och för att återvinna fosfaterna i slamaskan. Obearbetat avloppsslam innehåller även oönskat material som läkemedelsrester, smittobärande bakterier och tungmetaller.


Därför finns stor skepsis till att sprida ut slammet på åkermarker. Med denna metod elimineras läkemedelsrester och bakterier i förbränningssteget och i nästa reningssteg omvandlas fosfaterna till NaCaPO4, som växter kan tillgodogöra sig, samtidigt som tungmetallerna avskiljs. Metoden har visat sig effektivt kunna reducera innehållet av kadmium, koppar, bly och zink samt även molybden och tenn.– Eftersom de oönskade ingredienserna är borta kan man då använda askan vid tillverkning av gödningsmedel, konstaterar Johansson och fortsätter:


- En framtida brist på fosfater innebär stora problem när det gäller att föda världens befolkning. Fosfatmalmen kommer att ta slut och därför är det nödvändigt att finna sätt att återvinna den. Att hitta en långsiktig lösning på hanteringen av avloppsslammet är en mycket viktig del i den cirkulära ekonomin, avslutar Robert Johansson.Håll dig uppdaterad med Recycling
Är du prenumerant? Bli prenumerant

Med en prenumeration får du obegränsad tillgång till webbtidningen. Läs webbtidningen online.


Skriv din kommentar
Startsidan just nu

Kommun körde avfall utan tillstånd

Utvecklar hållbar avfallslösning för läkemedelsföretag

Debatt
Alliansen: Skärp kraven för återvinning

Debatt: Vi måste bli bättre på att ta tillvara och återvinna. För fortsatt ekonomisk tillväxt, minskad klimatpåverkan och skydd av naturens resurser behövs en cirkulär ekonomi där det som en gång bara var avfall blir till nya produkter. För att lyckas krävs tydliga och långsiktiga regler, och därför föreslår Alliansen att kraven skärps på flera områden.

Forskarnytt
Resurseffektivare användning av restprodukter

Vinnovaprojektet MinePap, med fokus på att titta närmare på hur man kan utveckla en hållbar affärsmodell kopplad till det cirkulära resursflödet, har nu tagit fart. 

Omvärlden
Många döda i soptippsras

Nyhetsbrev

Forskarnytt
Bättre metoder krävs för mätning av ämnen i marken

Arkiv

De vann upphandling

Förpackningsinsamlingen vill växla upp

Sverige är bland de bästa i klassen i Europa på att samla in och återvinna förpackningar. Men FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som sköter verksamheten, vill gå ännu längre. Nu efterlyser de politiska beslut som gör det möjligt.

Arkitekt ska leda mot hållbara städer

Debatt
Slutreplik: Våga lyfta blicken från diskhon

Unikt avloppssystem prisat

Bergslagsfokus i kartläggning av nya metaller

Ny miljöutbildning på distans

Forskarnytt
Identifierar okända föroreningar i avloppsslam

Debatt
Replik från miljöministern om sopreform

Forskarnytt
Biokol kan öka reningsgraden

Kemisten Kristin Blum har i sin avhandling studerat utsläpp av organiska ämnen från små anläggningar och enskilda avlopp och hur reningen kan förbättras.

Trollhättebor engagerade i sopsorteringsfrågan

Debatt
Låt näringslivet ta ett större producentansvar - inte mindre

”Vi föreslår en ny modell som bygger på att vi vill ta ett större ansvar, ett utökat producentansvar. En förutsättning för att producentansvaret ska fungera fullt ut är emellertid att vi får mer ansvar, mer långsiktighet och mer tydlighet som då ger mer återvinning, skriver FTI:s ordförande Gunnar Svensson och vd Kent Carlsson i en debattartikel.

Företagssamverkan för hållbar logistik

Örebro universitet inrättar ett nytt forskningscenter för hållbar logistik.

Avfallsförbränning
Avfallsförbränning ger samhällsnytta för miljarder

Söderenergi publicerar en ny rapport som visar att samhället sparar stora belopp på energiåtervinning av avfall. Förbränningen ersätter klimatpåverkande fossila bränslen och minskar spridningen av miljögifter, samtidigt som den levererar el och fjärrvärme.

Svenska Retursystem inspirerar till hållbara placeringar

Hållbara klassiker

En Svensk Klassiker och klassikerloppen; Vasaloppet, Engelbrektsloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet skriver ett nytt gemensamt treårsavtal med Suez.

De hämtar avfall i södra Småland

Måste ge tillgång till återvinningsstationer

Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ska återkalla uppsägningen av ett avtal om tillgång till återvinningsstationer med det konkurrerande företaget TMResponsibility. Det har Konkurrensverket beslutat.

Gemensamt avfallsbolag i södra Småland

Omvärlden
Bygger världens största biogasanläggning

Nu förbjuds mikroplaster

Omvärlden
EU-medborgaren genererar 480 kg avfall

Omvärlden
Bygger kraftfull ÅV-anläggning för EPS

Forskarnytt
Bioplast måste öka i konkurrenskraft

Rut för vitvaror blev ingen hit

Skånsk tävling ska minska matsvinn i Europa

Omvärlden
Växande sophögar efter Kinastopp

Brand hos batteriåtervinnare

1

Forskarnytt
Så kan matsvinn minskas

Minska matsvinnet- drick mer öl

Se alla Företagens egna nyheter

Sänd till en kollega

0.23