23948sdkhjf

Centerpartiets tankar om hållbarhet

Hållbarhet är ett område som många gånger kräver politisk handling. Vi har ställt tre frågor till partierna i Sveriges Riksdag. Här är svaren från Centerpartiets Magnus Ek, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson. Detta är första artikeln, övriga kommer att publiceras en per dag under veckan.

1. Vad vill ni göra för att skapa ett hållbart Sverige?

Centerpartiet vill att Sverige ska bli världsledande i omställningen till en hållbar, cirkulär och biobaserad ekonomi där varor återvinns eller återanvänds i en högre utsträckning istället för att bli avfall. För detta behövs flera krafttag på olika områden. I januariavtalet med regeringen drev Centerpartiet igenom en rad viktiga åtgärder för att uppnå ett mer hållbart och cirkulärt samhälle.

Läs också: Centerledaren kollade sopsug

Vi vill se fler innovationer och gröna tekniklösningar som bidrar till att sluta kretsloppen, här ligger Sverige redan i framkant, exempelvis med att öka mängden bioplaster i plastförpackningar.

Vi vill också ta ett krafttag för att minska nedskräpningen genom att införa ett producentansvar på de producenter som sätter en produkt på marknaden, det vill säga att de får stå för kostnaden om produkten slängs på fel ställe. Vi vill också att fler produkter ska omfattas av ett krav på pant, bland annat batterier, mobiltelefoner och annan elektronik.

Vi vill även att EU ska göra mer för att stimulera resurseffektivitet genom att skärpa och utvidga EU:s ekodesigndirektiv, vilket förbättrar produkters miljöprestanda under hela dess livscykel, så att de sämsta produkterna fasas ut och ribban successivt höjs för bättre material och resurssnål tillverkning.

Centerpartiet vill också höja ambitionsnivån för insamling av matavfall. Mer matavfall ska samlas in och gå till energiåtervinning, och vi vill se en obligatorisk insamling som gäller såväl hushåll som större näringsverksamheter.

Läs också: Mobilpant och plastavgift efter valet?

Till sist behöver vi se över alla regler och skatter som gynnar hållbarhet, de ska vara utformade så att det är lönsamt att vara miljö- och klimatsmart, och lönsamt att utveckla varor och tjänster som minskar miljöpåverkan och resursförbrukning. Genom vår politik har Sverige kommit en bit på vägen men det återstår mycket arbete.

 

2. Vilken roll kommer plast att ha i framtidens hållbara samhälle?

Plast utgör den största delen av nedskräpande föremål i våra vattendrag och mikroplaster skadar djurliv, ekosystem och människor. På sikt vill vi fasa ut all fossilbaserad plast i samhället och ersätta med förnybara, nedbrytbara eller biobaserade alternativ. Svenska innovationer och företag spelar en viktig roll i denna omställning och deras arbete bör främjas. Centerpartiet vill att allt avfall ska ses som en resurs och utnyttjas som nya insatsvaror som ingår i produktionen av nya varor. Det gäller plast såväl som andra material. Vi vill höja insamlings- och återvinningsmålen för att ta tillvara på så mycket plast som möjligt i framtiden, så det inte hamnar i naturen och haven. På sikt vill vi fasa ut engångsartiklar i plast, inom hela EU.

 

3. Hur ska man hantera de utmaningar som finns runt plast?

Centerpartiet har en ambitiös politik för ett mer biobaserat och cirkulärt samhälle. Plasten utgör en utmaning men kan tas itu med genom rätt typ av åtgärder. Icke-nedbrytbara plastpåsar,exempelvis, utgör en stor andel av det skräp som varje år hamnar i svenska hav och sjöar. För att minska användningen av dessa vill Centerpartiet att en miljöskatt på plastpåsar införs, vilket har gjorts framgångsrikt i Danmark och på Irland.

Vi vill också fasa ut engångsartiklar i plast som bestick och sugrör till 2020 och höja ambitionsnivån för vilka engångsplaster som ska förbjudas inom EU. Vi vill att förbudet ska utökas och till år 2025 omfatta fler produkter i plast, bland annat dryckesmuggar och lock, godisförpackningar, matlådor och snabbmatsförpackningar.

Vi vill också fasa ut mikroplaster i hygienartiklar och har ställt kravet att alla företag i EU ska omfattas av detta från 2020. Inom EU vill viockså ha en gemensam standard för återvinning, som säkerställer kvalitet. På så vis får producenterna en råvara de kan lita på håller måttet för återanvändning. Genom att skärpa och utvidga ekodesigndirektivet i EU kan vi också säkerställa omställningen till att fler produkter innehåller mindre skadliga mikroplaster och mer återvinningsbara material.

Artikeln är en del av vårt tema om Politiken och hållbarheten.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078