23948sdkhjf

Kristdemokraternas tankar om hållbarhet

Hållbarhet är ett område som många gånger kräver politisk handling. Vi har ställt tre frågor till partierna i Sveriges Riksdag. Här är svaren från Kristdemokraternas Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot. Första artikeln publicerades måndagen den 4 november och sedan publiceras en per dag.

1. Vad vill ni göra för att skapa ett hållbart Sverige?

Vi behöver ha en balans i material- och energiflödena samt i markanvändningen och människors materiella, sociala och andliga behov. Kristdemokraterna verkar på olika sätt för att nå en sådan hållbarhet. Det handlar om att vi vill skapa förutsättningar för trygga familjer som ger barnen en trygg uppväxt. Vi vill ha en skola som fungerar och ett ekonomiskt system som bygger på marknadsekonomi inom sociala och ekologiska ramar. Vi behöver ta både ett gemensamt och ett personligt ansvar för det gemensamma bästa. Förvaltarskapsprincipen ska genomsyra beslutsfattandet, vilket innebär att såväl de mänskliga och materiella resurserna ska förvaltas ansvarsfullt. 

 

2. Vilken roll kommer plast att ha i framtidens hållbara samhälle? 

Fossil plast kommer inte ha en nämnvärd roll. Däremot kan hållbart producerade plaster spela en viktig roll. Att plasten är förnybar och nedbrytbar är emellertid inte tillräckligt. Plasten orsakar ofta nedskräpning och skadar djurliv. Därför behöver framtidens plasthantering bygga på slutna kretslopp. 

 

3. Hur ska man hantera de utmaningar som finns runt plast? 

Det är viktigt att fortsätta med producentansvaret och ekonomiska styrmedel och regleringar för att fasa ut fossila och icke-nedbrytbara plastprodukter. Ekonomiska incitament är ofta effektiva och skulle troligtvis ha effekt även för att öka återvinningen av plast. Kristdemokraterna föreslår bl a att Sverige verkar för införandet av en internationell nytillverkningsavgift på plast som tillverkas av fossila material. Därigenom skulle plast få ett högre återvinningsvärde. 

Artikeln är en del av vårt tema om Politiken och hållbarheten.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078