23948sdkhjf

Gemensamma krav ska återvinna byggavfall

Nu ställer Stockholms kommunala fastighetsbolag gemensamma avfallskrav vid bygg- och rivningsprojekt.

– Genom tydliga gemensamma krav vill vi underlätta för våra byggentreprenörer och öka fokus på resursanvändning och avfallshantering. Byggbranschen behöver bli bättre på att förebygga, återanvända och återvinna avfall, säger Sara Wallin hållbarhetschef på Svenska Bostäder.

Kraven ska göra det enklare för anlitade entreprenörer att veta hur de ska hantera bygg- och rivningsavfall när de arbetar åt stadens fastighetsbolag.

För att även förebygga avfall ingår tydliga rutiner för startmöten, avstämningar och kommunikation med alla aktörer genom hela byggprocessen.

Några av kraven är:

- rutiner för hur mängden avfall ska minimeras
- nivåer för materialåtervinning och andelen deponi
- ökad källsortering direkt på byggarbetsplatsen
- Bolagen som samlas bakom de gemensamma kraven är Stockholmshem, - Familjebostäder, Svenska Bostäder, Micasa och SISAB samt Fastighetskontoret och Stockholms hamnar.

Nyckelfakta:

De gemensamma kraven utgår från Bygg- och fastighetssektorns Resurs- och avfallsriktlinjer för byggande och rivning. Det är en samling verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler, EU:s avfallshierarki och för att bidra till att nå Sveriges miljömål.

Tidigare hade bolagen olika avfallskrav och uppföljningsmetodik även om alla har utgått från Sveriges Byggindustriers riktlinjer.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078