23948sdkhjf

Kommuner ska ansvara för byggavfall

Nya regler föreslås

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss nya regler om bygg- och rivningsavfall för privatpersoner.

De ska både minska mängden avfall och leda till en bättre hantering av det avfall som ändå uppkommer i byggsektorn. Kommunerna får ett tydligare ansvar för privatpersoners bygg- och rivningsavfall.

Inom byggsektorn uppstår årligen cirka en tredjedel av allt avfall som skapas inom Sverige och en fjärdedel av allt farligt avfall (gruvavfallet borträknat). Regeringen föreslår i lagrådsremissen att de nuvarande reglerna om kontrollplaner i plan- och bygglagen utvecklas så att de omfattar allt bygg- och rivningsavfall, samt byggprodukter som kan återanvändas.

– Det finns stora miljövinster med en utvecklad och förbättrad hantering av bygg- och rivningsavfall. Flera svenska företag arbetar redan med att förbättra återvinningen. Genom att ställa högre krav på verksamheterna kan vi påskynda denna utveckling, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

I dag erbjuder olika kommuner sina invånare olika möjligheter att lämna sitt bygg- och rivningsavfall. För att alla ska få en likvärdig service föreslår regeringen att kommunerna ska ta ansvaret för bygg- och rivnings­avfall som uppstår när privatpersoner själva bygger eller river.

I EU:s avfallsdirektiv finns ett mål som innebär att 70 procent av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet ska förberedas för återanvändning eller material­återvinnas senast år 2020. Detta motsvarar det svenska etappmålet för bygg- och rivningsavfall och förslagen väntas bidra till att Sverige uppnår målet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078