23948sdkhjf

Inget frival för verksamheters avfall

Regeringen kommer inte att gå vidare med förslaget att ge fastighetsägare möjlighet att själva välja vem som ska samla in och behandla allt sitt avfall från verksamheter.

Det skriver Fastighetstidningen på sin hemsida.

Det är i lagrådsremissen med förslag till genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet som det framkommer att regeringen inte har för avsikt att genomföra något frival, något som skulle innebära att verksamheter själva skulle kunna välja vem som hämtar och behandlar också sådant avfall  som normalt faller under kommunens ansvar.

I lagrådsremissen står att läsa:

”Med anledning av vad som framkommit under remitteringen av promemorian bedömer regeringen att frågan om möjlighet till undantag från kommuners ansvar i fråga om kommunalt avfall från andra källor än hushåll behöver utredas vidare. Regeringen föreslår därför inte att bemyndigandet ska införas. Det innebär att kommunerna som huvudregel bör ha ett ansvar för kommunalt avfall som producerats i eller i samband med yrkesmässig verksamhet. Det finns dock producentansvarsförordningar med bestämmelser om undantag från kommunens ansvar. Regeringen bör även i fortsättningen ha rätt att meddela föreskrifter om undantag från kommunens ansvar i fråga om avfall som omfattas av producentansvar”

– Det är synd att regeringen nu stänger dörren för de aktörer som vill komma igång och göra mer för miljön än kommuners LOU-upphandlade lägsta priserbjudande, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, till tidningen.

Kommentera en artikel (1)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093