23948sdkhjf

Regelverk kring alunskiffer ses över

Alunskiffer innehåller värdefulla metaller och mineraler, exempelvis uran och vanadin. Många är intresserade av att utvinna de fyndigheter som finns medan andra oroas av de stora miljöriskerna som följer. Nu har en särskild utredare tillsatts för att se över regelverket.

Alunskiffer är rik på värdefullt innehåll. Skiffret kan bland annat innehålla sällsynta jordartsmetaller, vanadin, nickel, molybden, kobolt, litium, silver, guld, koppar, arsenik och uran. Flera av dessa grundämnen finns med på EU:s lista över kritiska metaller och mineraler.

Här och där i Sverige finns dessutom deponier kvar efter tidigare brytning. Den största finns i Kvarntorp i Närke där det talas om mineraler till ett värde av mer än tio miljarder kronor i det drygt 100 meter höga skifferberget.

Intresset för mineral som finns i alunskiffer har ökat, och då brytning av denna bergart kan innebära miljörisker finns skäl att se över hur regelverket för utvinning kan skärpas, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Regeringen har därför utsett juristen Helén Leijon till särskild utredare med uppdrag att förutsättningslöst analysera hur regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas. Syftet är att säkerställa att eventuell framtida utvinning från alunskiffer sker på ett hållbart sätt. Resultatet ska redovisas senast 1 december i år.

Sverige befinner sig i en något brydsam sits. Den ena sidan är dels att mineralnäringen är en viktig del av svensk industri, och den svenska utvinningen utgör en bas för svensk export med betydelse för jobb och företag. Dels kan det vara svårt att motivera att ämnen som vi själva har tillgång till i vår berggrund ska importeras.

Den andra sidan är att metallutvinning från skiffer i såväl nya gruvor som avfallsdeponier kan förorena mark och vatten för lång tid framöver.

Regeringen blundar dock inte för möjligheterna att kunna omhänderta bland annat restprodukter från utvinning på ett sätt som inte belastar miljön. Men det krävs en betydligt tuffare lagstiftning. Därför iscensätts nu en förutsättningslös analys av hur regelverket kan skärpas gällande alunskiffer. Detta ska dock ske på ett sätt som också  tar hänsyn till det ökande behovet av innovationskritiska metaller och mineral av vikt för omställning till grön energi och annan högteknologisk utveckling.

Förslagen kring hur regelverket kan skärpas vid utvinning ur alunskiffer ska vara förenliga med att Sverige även i fortsättningen ska vara ett föregångsland för en hållbar utveckling inom mineralnäringen, samt för fortsatt utveckling av grön teknik, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063