23948sdkhjf

Investeringar en förutsättning för cirkulär ekonomi

”Cirkulär ekonomi” är orden på allas läppar som ska lösa alla våra miljö- och klimatproblem.

Men för att den cirkulära ekonomin ska bli verklighet krävs att den nationella strategin får tydliga regler för återvinning och att kemisk återvinning möjliggörs, skriver branschorganisationen Ikem.

Detta är en debattartikel. Åsikterna som framförs är den undertecknande skribentens.

Dessutom måste vi satsa på kompetensförsörjning av spetskompetens inom cirkulär ekonomi. Vår industri måste ha förutsättningar för att våga investera!

På EU nivå arbetas frenetiskt med en Green Deal där cirkulär ekonomi benämns som dess flaggskepp och avfallsförordningar skrivs om för att främja cirkulära flöden. Onsdagen 11 mars presenterade EU-kommissionen strategin för en cirkulär ekonomi.  I Sverige pågår processen med att ta fram en nationell strategi.

EU-kommissionen beskriver cirkulär ekonomi som ett ekonomiskt system som behåller värdet på produkter, material och resurser i ekonomin så länge som möjligt, och minimerar avfallsgenereringen. Grunden är resurseffektivitet, ett begrepp som går hand i hand med affärsnytta.

Ikems arbete 

Ikem arbetar aktivt med frågor kopplade till cirkulär ekonomi vilket involverar många olika områden som exempelvis; avfall, kemikalier, plast och klimat. Ikems medlemmar är nyckelaktörer för en cirkulär ekonomi, och kan och vill vara drivande i omställningen till resurseffektivitet både genom en cirkulär kemikalieframställning och genom att hjälpa nedströmsanvändare att göra deras produkter cirkulära.

Våra synpunkter på nationella strategin

Ikem har tagit fram ett inspel till Sveriges nationella strategi där vi lyfter fram följande punkter som viktiga för våra medlemmar:

Avfall

Avgörande för en mer cirkulär ekonomi är att det finns tillgång till återvunna råvaror för industrin. Regelverk avseende avfall och tolkning av dessa är otydliga vilket gör företagen osäkra i sin vilja att investera i att använda återvunna råvaror. Detta behöver lösas genom tydligare regler och förutsägbar tillämpning av regler.

Målkonflikter måste lösas

Målkonflikter mellan cirkulära flöden och giftfria resursflöden behöver politiskt lösas genom pragmatiska lösningar och tydliga regler. Otydlighet riskerar att göra företagen osäkra i sina investeringsbeslut.

Uppgradering med kemisk återvinning

För materialflöden av lågt ekonomiskt värde behövs processer som kan göra materialen ekonomiskt värdefulla igen. Så kallad uppgradering. Kemisk återvinning av plast, textil, askor och andra material är processer som behöver komma på plats för en cirkulär ekonomi. Det är nya processer som på olika sätt kräver en anpassning av lagar och regler för att företag ska vilja investera i det.

Utbildning och kompetensförsörjning

Design för cirkulering. Industrin behöver i sina värdekedjor designa produkter för återcirkulering och längre hållbarhet. Detta kräver mer arbete i designfasen av produkter och processer, vilket kräver mycket spetskompetens. Även ökade utbildningsvolymer av olika materialspecialister är nödvändigt.

Rebecca Wennerberg, miljöjurist vid Ikem

Artikeln är en del av vårt tema om Debatt.

Kommentera en artikel (1)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.189