23948sdkhjf

Miljonbelopp till klimatneutral industri

Skandias stiftelser har beslutat att stödja ny forskning där ändamålet är att svensk industri ska bli klimatneutral. För att bedriva detta tilldelas forskningen 1,8 miljoner kronor.

De näst intill två miljoner kronorna tilldelas Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC) och Research Institutes of Sweden (RISE).

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. För att uppnå målet krävs ett särskilt fokus på industrin som idag står för cirka en tredjedel av Sverige utsläpp av växthusgaser.

Helena Hagberg, hållbarhetschef på Skandia, berättar att svensk industri varit duktiga på att minska utsläpp av växthusgaser. Främst genom effektivisering och att exempelvis växla från fossila källor till förnybart. För att ta nästa steg i linje med målsättningen om ett fossilfritt Sverige, krävs dock att industrin genomför stora investeringar och radikala förändringar.

– Genom finansiering från Skandias stiftelser är vår ambition att stötta forskning fokuserat på finansiering av industrins omställning i linje med Parisavtalet, säger Helena.

Ett flertal rapporter och utlåtanden har presenterats för den svenska regeringen som visar att de nationella målen kan uppnås. Av avgörande betydelse för att uppnå de nationella målen är frågan om hur industrins omställning och bidrag till ett fossilfritt Sverige ska finansieras.

– Frågan om finansiering uppfattas som ett stort hinder och osäkerhetsmoment. Just därför är ambitionen med vår forskning att titta på vilka de totala investeringsbehoven är mellan 2020 och 2045, för de viktigaste industrisektorerna, säger Aaron Maltais, programdirektör på Stockholm Sustainable Finance Centre.

Aaron berättar även att två centrala frågor för dem, är vilka stora utmaningar som finns med att lösa finansieringsbehoven, samt vilka möjligheter som finns för de finansiella aktörerna med att bidra genom investeringar.

– Genom att hitta svar på dessa frågor kommer forskningen att bidra till den omställning som krävs inom svensk industri för att vi ska nå Sveriges klimatmål, tillägger Kersti Karltorp, filosofie-doktor och forskare vid RISE.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.141