23948sdkhjf

Så hanteras smittförande sjukhusavfall

I coronavirusets spår ökar mängden smittförande avfall från sjukhusen. Men vart tar skyddskläder, kanyler och annat avfall vägen när det är förbrukat? 

Vårdavfallet kontrolleras minutiöst i varje steg, hela vägen från sjukhus till destruktion, där avfallet förbränns i 850 grader.

I den rådande situationen förbrukas stora mängder skyddskläder och annat sjukvårdsmaterial som klassas som smittförande när det har använts. På en arbetsdag kan personalen byta skyddskläder upp till tio gånger. I Stockholm gick volymerna upp med 20 procent i mars månad, enligt statistik från Stena Recycling. Mitt i stressen på sjukhusen ska avfallet tas tillvara på ett sätt som förhindrar smittspridning utanför sjukhuset. I Region Stockholm har återvinningsbolaget Stena Recycling sedan flera år uppdraget att leverera avfallskärl, hämta avfallet och se till att det destrueras utan risker för omgivningen.

– Vi såg tidigt behoven komma och agerade för att säkra resurser. Idag har vi ökat hämtningsfrekvensen på flera sjukhus i Stockholm. Trots den pressade situationen flyter allt på som det ska och vi har kapacitet att hantera ännu större volymer, säger Jesper Holmqvist på Stena Recycling, ansvarig för samarbetet med Region Stockholm.

Avfallskärl är en bristvara på vissa håll i landet, men i Stockholm har Stena Recycling säkrat leveranser och har en trygg nivå på lagret som täcker Stockholmssjukhusens behov. Även transporter och destruktion är säkrade med backuplösningar om något skulle fallera, till exempel på grund av sjukdom.

Eva Öhrn är hållbarhetschef på S:t Görans Sjukhus med ansvar för avfallshanteringen. Så här kommenterar hon samarbetet:

– Stena Recycling har agerat mycket proffsigt. Varje vecka har vi telefonmöten för att stämma av läget och se om några extra åtgärder behöver vidtas. Däremellan har vi telefonkontakt vid behov. Stena har också meddelat att de med kort varsel kan öka antalet transporter från sjukhuset om så behövs. De har också berättat hur man har säkrat materialförsörjningen samt vilka alternativa mottagare av vårt smittavfall som finns om det skulle uppstå problem, säger hon.

Tack vare det täta samarbetet fortsätter hanteringen av sjukvårdsavfallet i Region Stockholm dag för dag under trygga former.

– Det är vår högsta prioritet just nu att detta fortsätter fungera felfritt så att sjukhusen kan fokusera helt och hållet på sitt huvuduppdrag, säger Jesper Holmqvist.

Avfallshanteringen steg för steg

Avfall med smittförande egenskaper klassas som farligt avfall och även som farligt gods vid transport på väg. Därför finns strikta restriktioner för hur det ska hanteras och behandlas. Så här går det till steg för steg.

  1. Avfallet slängs i särskilda behållare som finns utplacerade där de behövs på sjukhusen.

För smittförande och stickande avfall används specialanpassade gula kärl märkta med varningsetiketter och tydlig instruktion om vad som får läggas i kärlet. När det är fullt låses locket och kan inte öppnas igen.

  1. Fyllda kärl desinficeras och flyttas till uppsamlingsplats

När kärlet är fullt torkas det av med desinfektionsmedel och blir därmed fritt från virus och andra smittämnen. Kärlen samlas in av sjukhusets interna servicepersonal som transporterar dem till en särskilt anpassad uppsamlingsplats på sjukhuset.

  1. Transporter med erfarna chaufförer

Stena Recycling hämtar avfallet enligt en tidtabell som har bestämts med respektive sjukhus. De gula kärlen som nu är lastade på lastpallar lyfts försiktigt in i transportbilen för att inte skadas.

  1. Total destruktion i 850 grader

Avfallet transporteras direkt till en godkänd anläggning för destruktion, oftast ett värmeverk som eldas med avfall. Ingen mellanlagring sker hos Stena Recycling. I destruktionsanläggningen hanteras det smittförande avfallet i ett separat flöde, skilt från övrigt brännbart avfall. I en temperatur på upp till 850 grader sker en total destruktion av all smitta i avfallet.

  1. Dokumentation som kvitto på korrekt hantering

Hela hanteringen av smittförande avfall är kringgärdat av ett rigoröst regelverk med krav på godkända behållare, lagringsutrymmen, fordon, förare och destruktionsanläggningar. Dessutom ställer regelverket krav på dokumentation i hela kedjan. Ett korrekt transportdokument upprättas och som ska signeras av avsändaren, transportören och mottagande anläggning. Dokumentationen lagras i tre år. 

Källa: Stena Recycling

Artikeln är en del av vårt tema om Corona.

Kommentera en artikel (1)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078