23948sdkhjf

VA- och avfallsduo blir en trio

Först var de två - Umeå och Vindeln. Med Nordmaling blir de tre kommuner som samarbetar om vatten, avlopp och avfallshantering.

- Vakin är ett bra exempel på hur kommuner kan samarbeta vad gäller kompetens och samordning för att tillgodose invånarnas behov av service. I dag är kommunerna i Vindeln och Umeå delägare i Vakin. Genom att Nordmalings kommun nu kommer med i samarbetet så får kommuninnevånarna i de tre kommunerna sammantaget en förstärkt kompetens inom VA och avfallshantering, samtidigt som Vakin får ökade förutsättningar att erbjuda kommunal service, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Läs också: Ohlssons - certifierade i kampen mot tungmetallerna

Vad är då Vakin?

I Umeå kommun har VA- och avfallsverksamheten bedrivits i bolagsform av Umeva sedan år 2000. År 2015 beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun och Vindelns kommun om att samverka vad gäller VA- och avfallsverksamheten och den 1 januari 2016 bildades kompetensbolaget Vatten och avfallskompetens i Norr AB, Vakin som till 95 procent ägs av Umeva och till 5 procent ägs av motsvarande bolag i Vindelns kommun, Vinva.

Ändamålet med Vakins verksamhet är att bolaget ska ansvara för drift, underhåll och genomförande av investeringar i delägarnas VA-anläggningar, samt avfallshantering.

Av aktieägaravtalet följer att om någon kommun med ett invånarantal under 15 000 önskar bli delägare i Vakin ska detta ske genom att denna kommun tilldelas en ägarandel i Vakin om 5 procent och att Umevas ägarandel samtidigt minskas med 5 procent.

Läs också: Vill återanvända vatten och avfall

Nu säger alltså Umeå kommun ja till att Nordmalings kommun blir delägare i Vakin genom det kommunala bolaget Nordva.

Därmed utökas det kommunövergripande samarbetet vad gäller drift underhåll och investeringar i delägarnas VA-anläggningar och ansvar för avfallshantering till att gälla tre kommuner.

Under förutsättning att erforderliga beslut fattas av kommunfullmäktige i Vindeln och Nordmaling kommer aktieöverlåtelseavtal att tas upp i kommunfullmäktige, Umeå kommun, hösten 2020.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.225