23948sdkhjf

VA- och avfallsduo blir en trio

Först var de två - Umeå och Vindeln. Med Nordmaling blir de tre kommuner som samarbetar om vatten, avlopp och avfallshantering.

- Vakin är ett bra exempel på hur kommuner kan samarbeta vad gäller kompetens och samordning för att tillgodose invånarnas behov av service. I dag är kommunerna i Vindeln och Umeå delägare i Vakin. Genom att Nordmalings kommun nu kommer med i samarbetet så får kommuninnevånarna i de tre kommunerna sammantaget en förstärkt kompetens inom VA och avfallshantering, samtidigt som Vakin får ökade förutsättningar att erbjuda kommunal service, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Vad är då Vakin?

I Umeå kommun har VA- och avfallsverksamheten bedrivits i bolagsform av Umeva sedan år 2000. År 2015 beslutade kommunfullmäktige i Umeå kommun och Vindelns kommun om att samverka vad gäller VA- och avfallsverksamheten och den 1 januari 2016 bildades kompetensbolaget Vatten och avfallskompetens i Norr AB, Vakin som till 95 procent ägs av Umeva och till 5 procent ägs av motsvarande bolag i Vindelns kommun, Vinva.

Ändamålet med Vakins verksamhet är att bolaget ska ansvara för drift, underhåll och genomförande av investeringar i delägarnas VA-anläggningar, samt avfallshantering.

Av aktieägaravtalet följer att om någon kommun med ett invånarantal under 15 000 önskar bli delägare i Vakin ska detta ske genom att denna kommun tilldelas en ägarandel i Vakin om 5 procent och att Umevas ägarandel samtidigt minskas med 5 procent.

Nu säger alltså Umeå kommun ja till att Nordmalings kommun blir delägare i Vakin genom det kommunala bolaget Nordva.

Därmed utökas det kommunövergripande samarbetet vad gäller drift underhåll och investeringar i delägarnas VA-anläggningar och ansvar för avfallshantering till att gälla tre kommuner.

Under förutsättning att erforderliga beslut fattas av kommunfullmäktige i Vindeln och Nordmaling kommer aktieöverlåtelseavtal att tas upp i kommunfullmäktige, Umeå kommun, hösten 2020.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094