23948sdkhjf

Avfall Sverige: ”Skjut fram krav på separat matavfallsinsamling"

Att föreskrifter och vägledning kring insamling av matavfall dröjer innebär stora osäkerheter för kommunerna när de ska förbereda och anpassa sina insamlingssystem.

Därför begär Avfall Sverige att regeringen senarelägger kravet att kommunerna ska erbjuda hushållen separat insamling av matavfall.

På organisationens hemsida framgår att Avfall Sverige skickat en hemställan till Miljödepartementet om att regeringen skjuter fram tidpunkten för att börja tillämpa 15 a § avfallsförordningen. I bestämmelsen anges krav på att kommunen ska tillhandahålla ett system för separat insamling och borttransport av matavfall från hushåll. 

Enligt nuvarande reglering ska bestämmelsen börja tillämpas från januari 2021. Avfall Sverige föreslår att tidpunkten för att börja tillämpa bestämmelsen flyttas fram till utgången av 2023, vilket är den tidpunkt då biologiskt avfall måste separeras och materialåtervinnas vid källan, eller insamlas separat och inte blandas med andra typer av avfall, i enlighet med artikel 22.1 i EU:s avfallsdirektiv.

Oacceptabelt kort tid för genomförande 
Att föreskrifter och vägledning kring kravet på matavfallsinsamling dröjer innebär stora osäkerheter för kommunerna när de ska förbereda och anpassa sina insamlingssystem. Inte förrän i augusti vet kommunerna säkert vad de har att förhålla sig till när det gäller möjligheten till undantag. Än mindre vet kommunerna när de kan förvänta sig vägledning kring undantagsföreskriften. 

Kommunerna måste därefter, före 20 september, utreda om undantaget är tillämpligt, och beroende på resultatet av utredningen, eventuellt förbereda och ta fram en dispensansökan. Detta innebär orimliga administrativa krav på kommunernas avfallsorganisationer, särskilt i mindre kommuner vilket ofta är just de kommuner som kommer behöva utreda undantag eller ansöka om dispens. Kommunerna ges dåliga förutsättningar och oacceptabelt kort tid att uppfylla kravet på separat matavfallsinsamling. 

Det är nödvändigt att kravets omfattning klarläggs för att kommunerna ska kunna fatta informerade och välavvägda beslut, med hänsyn till såväl miljönytta som god hushållning med kommunens avfallsavgifter, skriver Avfall Sverige.

En länk till hemställan hittar du här.

Källa: Avfall Sverige

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109