23948sdkhjf

Ny återvinningsmärkning på förpackningar på väg

Gemensamt nordiskt märkningssystem för förpackningar som visar hur de ska källsorteras av hushållen för återvinning är tänkt att sjösättas i år.

Märkningen är utformad så att samma symbol ska finnas på både förpackningar och på kärl i miljörum eller på återvinningsstationer. Allt för att underlätta för konsumenterna att sortera rätt. Tanken är att ha en enhetlig märkning som fungerar som en röd tråd genom hela återvinningsresan.

I slutet på 2019 meddelade Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, att de tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark tagit beslut om att införa en gemensam nordisk märkning för avfall. Grunden är piktogram som arbetades fram i Danmark under 2015 och som både innefattar piktogram för kommunala avfallsfraktioner och för förpackningar.

Piktogrammen liknar dem som FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, använder och FTI ser bara fördelar med en nordisk märkning

– Så fort vi fick kännedom att man fattat beslut om en gemensam märkning valde vi att pausa vår process. Piktogrammen liknar på många sätt de vi har, och vi ser såklart fördelar med en nordisk märkning. När vi började uppdatera vårt märkningssystem undersökte vi möjligheten till samarbeten med andra länder, men då hade vi inte alla organisationer med oss. Nu när det finns ett sådant beslut väljer vi att pausa utrullningen för att undersöka vad det innebär för oss och för producenterna, säger Anette Löhnn, marknadschef på FTI.

I Danmark har den nya märkningen nu börjat komma ut på förpackningar. Avfall Norge kommer att implementera de nya piktogrammen från februari 2020 och Avfall Sveriges plan är att anpassa piktogrammen efter svenska förutsättningar under våren 2020, och börja implementationen till sommaren.

– Vi är med och jobbar tillsammans med Avfall Sverige kring den nya nordiska märkning, för att säkerställa att den även kommer att fungera att använda på förpackningar fullt ut. När det gäller vår existerande märkning så ser vi inga som helst problem med att producenter använder det märkningskoncept som vi tagit fram innan den nya märkningen är på plats. Från konsumentperspektiv fungerar det som finns framtaget idag. Det är dock viktigt att man är medveten om att en nordisk märkning kan komma inom kort. Vi kommer nu att undersöka det här noggrant och se till att hålla alla berörda informerade om utvecklingen, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Piktogram för att märka förpackningar tillhandahålls av FTI. Man ser gärna att man som producent också på förpackningen hänvisar till www.ftiab.se för mer information om återvinning.

Källa: FTI

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079