23948sdkhjf

Ny rapport: Plaståtervinning i rampljuset som aldrig förr

2030 förväntas 77 miljoner ton plast mekaniskt återvinnas på global basis. 

Den mekaniska återvinningsindustrin för plast har aldrig varit i rampljuset i en sådan utsträckning som den är idag. Hållbarhet blir allt mer relevant i alla samhällen och geografier. Som ett resultat av detta står diskussionen om plastavfall i framkant i många regionala och nationella politiska debatter för att driva på en mer cirkulär global ekonomi, skriver AMI, leverantör av marknadsinformation och event för den globala plastindustrin, i en rapport. 

Det största paradigmskiftet industrin någonsin har sett, kom när Kina i mars 2017 implementerade sin nationella svärdpolitik för att slå ner importen av förorenat utländskt avfall. När Kina en gång importerade över 7 miljoner ton plastavfall minskade importen till mindre än en femtedel av dessa volymer. Denna policy har visat sig ha en varaktig inverkan på den globala plaståtervinningsindustrin. När länder mötte utmaningen att hitta alternativa exportmarknader för sitt avfall uppstod nya möjligheter för länder som var villiga att acceptera de avfallsimportvolymer som Kina brukade betjäna.  

Eftersom återvinningsindustrin omstrukturerat sig och anpassat sig efter den kinesiska nationella svärdpolitiken är det uppenbart att ländernas beroende av att kunna exportera sitt avfall, tillsammans med återvinningsberoende av import för råmaterial, inte kan garanteras. Den enda verkligt hållbara lösningen är att hushållsavfallsinfrastrukturen ska vara tillräcklig för att hantera den inhemska efterfrågan och skapa nationell självförsörjning. 

I sin rapport skriver AMI att det producerades över 36 miljoner ton recyklat globalt 2019. Även om PET har den största insamlingsgraden av avfall, stod PE för de största volymerna av återvinningsproduktionen. Alla regioner (utom Sydostasien) förväntas se en ökning av återvinningskapaciteten fram till 2030, vilket bidrar till en global kapacitet på över 77 miljoner ton fram till 2030.  

AMI ser inom 2030-tidsramen för sin rapport ytterligare absorption av återvinningsvolymer till applikationer som hittills endast använt försumbara nivåer, särskilt i Västeuropa. Hittills har den största andelen av den globala produktionen av recyklat använts för tillverkning av flexibla förpackningar (20 procent 2019).

Europa är ledande i lagstiftningen - både vad gäller återvinningsmål och som drivkraft för att öka återvinningsanvändningen. Andra regioner i världen släpar efter och har hittills inte haft en förordning för att påskynda industrin. 

Självklart har Coronavirus-pandemin haft en betydande inverkan på mängden avfall som samlats in för återvinning samt att efterfrågan på återvunnen råvara minskat när fabriker stängt eller minskat sin produktion. Den prognostiserade långvariga effekten av detta varierar beroende på region, där vissa hoppas och tror på en snabb återgång medan andra tror att det kommer att ta längre tid att återupprätta nivåerna före krisen. 

Källa: AMI

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.141