23948sdkhjf

Bättre förutsättningar för pyrolysolja kan öka intäkter från däckåtervinning

Scandinavian Enviro Systems har under det senaste året märkt ett ökat intresse för den pyrolysolja som bolaget med hjälp av sin egenutvecklade teknologi kan utvinna ur uttjänta däck. På grund av naturgummit i däck har oljan ett högt bioinnehåll och är därför mycket intressant för en lång rad aktörer på marknaden då den kan ersätta fossila alternativ.

– Baserat på marknadens gensvar och våra egna beräkningar bedömer vi att oljan som återvinns ur uttjänta däck kommer att kunna bidra till att kraftigt öka intäkterna från återvinningsanläggningar baserade på vår teknologi, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro, i ett pressmeddelande.

Kapitalmarknadens och konsumenternas allt högre krav på hållbarhet och skärpta regulatoriska krav, har enligt Enviro lett till en allt större efterfrågan på alternativ till fossila råvaror inom ett flertal industrier, däribland raffinaderi- och kemikalieindustrin. Det ökade intresset för den återvunna oljan samt de indikationer på pris och efterfrågan som Enviro fått gör att bolaget nu justerat sina beräkningar över möjliga intäktsströmmar från en återvinningsanläggning baserad på Enviros teknologi.

– De förändrade marknadsförutsättningarna innebär att den återvunna oljan kommer att ha stor positiv inverkan på intäkterna från en anläggning. Vi bedömer nu att den kommer att kunna bidra till en kraftig ökning av de tidigare beräknade intäkterna som angivits till cirka 110 MSEK per anläggning och år, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Ett uttjänt däck kan innehålla så mycket som 50 procent olja och eftersom oljan till stor del kommer från naturgummi har den högt bioinnehåll. När denna olja återanvänds innebär det minskad negativ påverkan på miljö och klimat. Olja med högt bioinnehåll är extra attraktiv på marknaden. En återvinningsanläggning baserad på Enviros standardmodell kan processa cirka 30 000 ton däck per år och utvinna en kommersiell volym om cirka 14 000 ton pyrolysolja. Under det gångna året har bolaget också satsat på att öka återvinningsgraden av olja men även startat flera projekt ihop med det statliga forskningsinstitutet Rise samt flera internationella aktörer inom oljesektorn för att genom förädling bredda användningsområdet för pyrolysoljan.

Enviro avser nu intensifiera sina aktiviteter för att certifiera den återvunna pyrolysoljan och göra den ännu mer kommersiellt gångbar. Bland annat kommer bolaget att låta göra en livscykelanalys av oljan för att verifiera miljönyttan samt en mer detaljerad studie av dess innehåll. Bolaget siktar också på att certifiera pyrolysoljan i enlighet med EU:s miljöförordning REACH vilket underlättar handel med och transporter av den återvunna oljan.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
JOBB I FOKUS
Gå till jobböversikt
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Stena Recycling öppnar sin storskaliga batteriåtervinning
Metallåtervinning från kremering ger stora belopp till Allmänna Arvsfonden
Hållbar TPE med återvunnen råvara
De bildar världens första storskaliga däckåtervinningsbolag
Projekt kring cirkulär bilplast tar fart
Uppmaningen: Panta fler returglas!
Andra Nordiska Medier
Dagens Handel
Plastforum SE
Packnet

Sänd till en kollega

0.094