23948sdkhjf

Ny testbädd ska öka återvinningen av avfall

I höst startar en ny skånsk testbädd som ska öka återvinningen av industriellt avfall: Waste Identification Testbed.

Med hjälp av sensorer och robotteknik ska förmågan att identifiera material i industriellt avfall förbättras, vilket leder till att mer material kan återanvändas. Det är en viktig förutsättning för att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi. Bakom initiativet står Mobile Heights, Innovation Skåne, Norrvidinge och OP Teknik. Microsoft är först ut att stödja initiativet.

– Skåne har med sin breda kunskap inom IT och sensorteknik unika förutsättningar att utveckla denna testbädd. Nu söker vi fler bolag och forskare som kan vara med och bidra, säger Ola Svedin, vd på Mobile Heights som leder projektkonsortiet. Testbädden för identifikation av återvinningsmaterial fungerar som en öppen plattform där företag och forskare kan testa, jämföra och utvärdera olika typer av sensorer för identifikation av material i verklig miljö.

Testerna sker med hjälp av OP Tekniks sorteringsrobot i en av Norrvidinges miljöanläggningar. Målet är att nya innovationer inom avfallssortering snabbare ska komma i användning och spridas.

– Vi välkomnar denna typ av teknik till återvinningsindustrin där vi länge haft utmaningar inom just industriell sortering där bland annat materialidentifikationen har spelat in som en utmaning, säger Alfred Kulle, affärsområdeschef Recycling på Norrvidinge.

Projektet möjliggörs genom ett samarbete mellan flera organisationer och företag i Skåne med stöd av ett bidrag på 45 000 USD från Microsoft Community Empowerment Fund. I nära samarbete med Invest in Skåne utvärderar Microsoft kontinuerligt utvalda regionala samarbetsprojekt inom bland annat miljöområdet, med anledning av sin etablering i Staffanstorp. 

– Microsoft jobbar för att minska mängden avfall och skapa klimatsmarta lösningar för en hållbar utveckling i Skåne-regionen och i världen. Vårt mål är att stötta samhällena i närheten av våra datacenter att uppnå sina hållbarhetsmål, och vi tror att tekniska lösningar kan skapa nya möjligheter att minska mängden avfall som skickas till deponier och bidra till en mer cirkulär ekonomi, säger Holly Beale, ansvarig för Community Environmental Sustainability på Microsoft.

Organisationer som deltar:

Mobile Heights

Mobile Heights är projektägare och leder projektkonsortiet. Mobile Heights är en medlemsfinansierad, icke vinstdrivande klusterorganisation som knyter ihop aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor för att skapa tillväxt för framtidens digitaliserade samhälle.

Innovation Skåne AB

Innovation Skåne är projektledare och den som leder utvecklingsarbetet. Innovation Skåne är Region Skånes innovationsbolag. Tillsammans med Region Skånes verksamheter, näringslivet och andra aktörer, vägleder och utvecklar bolaget nya möjligheter för innovation och tillväxt som stärker skånsk innovationskraft.

Invest in Skåne

Invest in Skåne är Region Skånes export- och investeringsfrämjande bolag med uppdrag att stärka det skånska näringslivet. Bolaget tillhandahåller kostnadsfri rådgivning och service till utländska företag som överväger Skåne för framtida investeringar. Invest in Skåne hjälper även skånska företag som vill göra affärer internationellt.

Microsoft Microsoft är ett av världens ledande techföretag inom molnstjänster, programvara och datorer. Micorsofts mål är att hjälpa sina kunder nå sin fulla potential och skapa nya möjligheter med hjälp av digitala verktyg. The Microsoft Community Empowerment Fund är en fond som drivs av Microsofts globala datacenterteam. Fonden har skapats för att stötta projekt och satsningar som ska komma samhället till gagn på de orter där Microsoft etablerar datacenter. Det är en del av Microsofts arbete för att skapa långsiktig och hållbar inverkan på lokalsamhället.

Norrvidinge Norrvidinge är en ledande aktör inom transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial och recycling i södra Sverige.

OP Teknik OP Teknik utvecklar och tillverkar automatiserade sorteringsrobotar och industriella automationsprojekt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079