23948sdkhjf

Svenska avfallet som kan stå för 30 procent av EU:s behov av sällsynta jordartsmetaller

LKAB kan bidra med 30 procent av EU:s behov av sällsynta jordartsmetaller. I ReeMAP-projektet, som vi tidigare skrivit om, där teknik för att återvinna gruvavfall utvecklas har LKAB utökat ambitionen till att också producera insatsvaror. 

– Det blir en mångmiljardinvestering som kommer skapa hundratals jobb. Industriparken blir ett kemiindustriellt centrum där vi utvinner morgondagens resurser med innovativ teknik och sätter en världsledande standard på rena produkter, energieffektivitet och emissioner, säger Leif Boström, som är direktör för Affärsområde Specialprodukter som driver utvecklingsprojektet, ReeMAP.

Målet i ReeMAP-projektet är att genom fossilfria processer återvinna gruvavfall (anrikningssand) från LKAB:s järnmalmsproduktion, och omvandla det till produkter som EU klassificerar som kritiska råmaterial på grund av högt importberoende och stor betydelse för  ekonomin.

Bolaget ska dels ta fram fosformineral som kan användas i gödsel och som kommer vara fritt från kadmium, ett problem som kan uppstå med importerad fosformineral. Den andra huvudprodukten är sällsynta jordartsmetaller som används i många högteknologiska produkter, till exempel permanentmagneter i elektriska bilar och vindkraftverk.Dessutom kommer även vätgas samt gips och fluorprodukter att produceras i industriparken, de senare med våtkemiska processer.

De ska även elektrifiera processerna vilket enligt bolaget nästan helt kan eliminera koldioxidutsläppen i processen.

Nu lanserar EU ”European Raw Materials Alliance” med LKAB som en partner. Målsättningen är att öka självförsörjandegraden av viktiga råmaterial. Alliansen har i detta första skede fokus på sällsynta jordartsmetaller. LKAB kommer genom ReeMAP att ha en initial potential att bidra med 30% av EU:s behov idag.

ReeMAP:s projektchef Ulrika Håkansson berättar att det ännu återstår utmaningar med såväl teknikutveckling som lokalisering och industrialisering.
– Det kommer behövas en yta på upp till 50 hektar för våra egna anläggningar. Tåganslutning och hamntillgång är också viktigt eftersom vi kommer skeppa ut uppemot 1 miljon ton produkter. Produktionen, speciellt den av vätgas, kommer bli energiintensiv. Alla dessa behov utreder vi i första hand förutsättningarna för i Luleå, Skellefteå och Helsingborg.

LKAB har nu publicerat projektwebbplatsen www.ree-map.com som innehåller information om processer, produkter och ambitioner.

Fakta om ReeMAP Industripark
  • Förstudie pågår tom 2021
  • Full produktion, efter miljötillstånd och konstruktion uppskattas kunna uppnås 2027
  • Den planerade återvinningen av gruvavfall innebär en cirkulär affärsmodell och ökar resursnyttjandet då värdefulla mineraliseringar utvinns, kvarvarande gruvavfall deponeras fortsatt.
  • Elektrifieringen innebär att processen blir nästan helt fri från koldioxidemissioner. Vissa i sammanhanget mindre emissioner kan dock uppstå, t.ex. som en följd av att kemiskt bundet kol i apatiten (bundet i rester av kalcitmineraliseringar) frisläpps.
  • Produktionen av mineralgödsel kan samtidigt spara upp till 700 000 ton koldioxidutsläpp (motsvarande ca 1 % av Sveriges utsläpp 2019) jämfört med alternativet att öka produktion av mineralgödsel med den teknik som traditionellt används idag.
  • 5 gånger Sveriges behov av fosformineralgödsel
  • 30 % av EU:s behov (idag) av sällsynta jordartsmetaller
  • Lokaliseringsalternativ: Luleå, Skellefteå, Helsingborg

LKAB:s avfallsdammar där material för återvinning ska hämtas. 
Foto: Fredric Alm /LKAB

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11