23948sdkhjf

Ikem om miljöministerrapport

Branschorganisationen Ikem kommenterar den rapport om plastnedskräpning som de nordiska miljöministrarna lade fram igår.

Rapporten innehåller förslag som ska engagera länder i ett gemensamt försök att förhindra plastföroreningar. Plastens hela livscykel har varit i fokus då olika verktyg analyserats och exempel lyfts fram.

Jag har inte hunnit läsa rapporten ännu, men rent generellt så tycker plastbranschen att vi måste se till att plast inte hamnar i miljön. Därför är vi engagerade i ett antal globala samarbeten för att hantera problemet vid källan, säger Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på Ikem.

Branschen välkomnar därför ansträngningar på internationell nivå och anser att insatser för att möjliggöra en mer cirkulär ekonomi för plast måste prioriteras. Fokus bör ligga på:

  • Att bygga upp avfallshanteringssystem för allt använt material, inte bara plastförpackningar.
  • Att engagera den privata sektorn för att samarbeta om förbättrad avfallshantering genom att utveckla innovativa insamlingssystem, ny återvinnings- och återvinningsteknik, EPR-system (Extended Producer Responsibility), finansieringsmodeller och skapa nya värdeströmmar för att hjälpa till att stoppa plastavfall i miljön.

Vi anser att plast är en alltför värdefull resurs för att slängas. Vi inom näringslivet har ambitiösa mål och utvecklar innovativa lösningar till exempel genom initiativ som Alliance to End Plastic Waste, sådana initiativ måste tas till vara, säger Lena Lundberg.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11