23948sdkhjf

Stora fördelar med datastyrd tömning

Är det lönt att satsa på datastyrd tömning och insamling av avfall? Frågan har funnits lika länge som tekniken, men nu finns även svaret……

I alla fall om man frågar Michael Wictor. Han är vd på Bintel, en aktör som under ett antal års tid utvecklat teknik för datainsamling från olika typer av avfallskärl.

- Vi känner att vi nu kan knyta ihop säcken och säga att nu har vi data som tydligt visar: Det vi tidigare trott stämmer! Datastyrd tömning ger besparingar, ibland väldigt stora. Nivåmätning och datastyrd tömning/inhämtning är här för att stanna. Det kan vi visa nu och det gäller inte bara oss, utan området som helhet.

Bintel kommer primärt från ”slider/on demand-hållet”, vilket innebär att de flesta installationer är av den typ där användaren/kunden själv aktiverar signalen om att det är dags för hämtning.

- Nivåmätning med sensorer har vi haft ute i drygt ett år, med ungefär 600 enheter i drift. Dessa är spridda över hela södra Sverige, på många typer av kärl. Vissa installationer har vi mycket data från, medan andra bara varit igång i någon månad.

- Det är viktigt att skilja på olika case. Vi är till exempel med i Helsingborgs On demand-projekt med NSR och där handlar det om ganska stora volymer på en begränsad yta, en stadsdel. Andra installationer kan gälla stora volymer, men utspridda på ett betydligt större geografiskt område, så det blir lite olika förutsättningar. I grunden är det dock så att utnyttjandet av en fordonsflotta har möjlighet att bli mycket effektivare med nivåmätning och datainsamling.

Området som sådant är fortfarande ganska nytt.

- Man kan säga att det måste komma in en ”smartness” i avfallshantering, som lite grann saknas idag. Det är det vi tillsammans med bland andra NSR är inne i nu. Vi har kört ett tag, skalat upp en del och sett effekterna. Nu måste vi ”skruva till” detta ytterligare, göra det smartare och verkligen använda all data som kommer in. Det är då de riktigt stora vinsterna kommer att visa sig, säger Michael Wictor och fortsätter:

- Tanken är ju att en och samma lastbil ska kunna hantera ett större område, eftersom den inte behöver stanna vid varje kärl. Det är den typen av effekter vi är ute efter. Det leder till minskad bränsleåtgång, andra miljöeffekter också, färre start/stopp, mindre slitage med mera.

Wictor ser möjliga tillämpningar också inom den tillverkande industrin.

- Tittar man längs produktionslinor i industrin så är det ofta en schemalagd tömning av avfallskärl där också. Det utgör då en arbetsmiljöfaktor. ”Ska den trucken verkligen köra där varje dag?” är en typ av fråga som är både viktig och spännande. Det finns många parametrar i detta och många följdeffekter av att bara tömma och hämta när det behövs.

I det tidigare nämnda exemplet från Helsingborg används ett så kallat LoRaWAN-nätverk, men Bintels teknik är inte låst till just detta system.

- Vi ser att det är en styrka att kunna byta sensorvariant beroende på vilken täckning eller nätutbyggnad som finns. Om det finns ett stadsnät av något slag så är det oftast ett önskemål att detta ska användas. Ofta drivs sådana nät av systerbolag till renhållningsbolagen så det är ju inte så konstigt, konstaterar Michael Wictor och fortsätter:

- LoRa WAN har tekniska fördelar med låg energiåtgång, billigt att driva, små datamängder. Sedan kan det finnas fördelar med att istället använda mobilnätverk, men det får avgöras från fall till fall vad som är lämpligast.

Finns det några andra områden än avfallshantering där tekniken kan appliceras?

- Den moderna tekniken kommer säkert att kunna användas inom många områden, men Bintel kommer från avfallssidan, det är där vi har vår kärnkompetens och det är där vi avser att bli kvar. Gränslandet mellan modern teknik och avfallshantering är ett strategiskt val vi helt enkelt gjort. Det är dessutom en sektor där det kommer att finnas ”att göra” under lång lång tid framöver, tror vi.

Hur ser då potentialen ut?

- Avfallsbranschen är ju en bransch som i stort sett jobbat utan data fram till nu. När tekniken nu rullas ut kommer insikten om vad man faktiskt kommer att kunna göra. Det kan aktörer sedan använda för att påverka. Med data över hur det faktiskt ser ut kan man inte bara planera själva tömningen bättre, utan man får också underlag för att informera och påverka invånarna att sortera mera och bättre, säger Wictor.

Tekniskt sett så använder Bintel laserteknik i sina sensorer.

- Vi har prototyper framme som jobbar med radar, så det är de två mätteknikerna vi  använder. Vi upplever att vi nu har ”business caset”, hårdvaran och vi jobbar ständigt också med mjukvaran. Vi har tagit fram en plattform där användare/kund får data presenterad på ett sätt så att man kan fatta rätt beslut. Vi arbetar också med att utveckla appar för detta. En sådan app är tänkt för de som jobbar ute på fältet. Står man vid en papperskorg till exempel så ska man få info om hur det ser ut i de övriga i närheten och så bestämmer man om tömning ska ske eller inte. Vi tar också fram en ”nudging”-app tänkt för kommuninvånare så att de ska kunna ta del av sin egen statistik, kunna beställa saker och där man ska kunna få tips och råd kring sortering och liknande, fortsätter Michael Wictor.

När det gäller så kallade Smart Cities så finns det ju runt om i världen många exempel på testbäddar, olika projekt, EU-finansiering med mera.

- Men jag menar att tekniken ju redan finns. Nu ska det inte handla mer om testbäddar och liknande, utan nu ska det rullas ut helt enkelt. Allt som går att digitalisera kommer att digitaliseras, det är så stora vinster i det. En del saker kanske blir svårare att digitalisera, men det kommer att ske det också. Nu handlar det om hur snabbt vågar vi förändra och hur snabbt orkar vi göra de här satsningarna? avslutar Michael Wictor.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.188