23948sdkhjf

Enviro i brittisk förstudie kring däckåtervinning

I Storbritannien har Scandinavian Enviro Systems representant 2G Biopower beviljats motsvarande cirka 2,5 MSEK i statligt bidrag för en förstudie.

Denna ska undersöka möjligheterna för en storskalig introduktion av Enviros återvinningsteknologi för uttjänta däck i Storbritannien. Målet är bland annat att utreda möjligheterna att återvinna olja och kimrök ur inhemska, uttjänta däck.

Storbritannien genererar varje år cirka 450 000 ton uttjänta däck varav 400 000 ton antingen mals ner till granulat eller exporteras till länder som Indien, där de fortsätter användas trots trafiksäkerhetsriskerna, alternativt förvandlas till lågvärdiga oljeprodukter med stor negativ miljöpåverkan. Eftersom däcken betraktas som avfall kostar exporten stora summor samtidigt som själva transporten också påverkar miljön negativt. Den statligt finansierade brittiska innovationsbyrån Innovate UK kommer därför bekosta en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att med Enviros patenterade pyrolysteknologi på ett mer hållbart sätt återvinna en större andel av de uttjänta däcken inom landets gränser.

Vad studien framför allt intresserar sig för är möjligheterna att återvinna och förädla den naturgummibaserade och förnyelsebara oljan från däcken. Ett fordonsdäck består av cirka 50 procent olja varav en betydande andel kommer från naturgummi. Enviros avancerade återvinningsmetod tar tillvara de komponenter som blir olja från däcken, så kallad pyrolysolja, och som sedan kan förädlas eller användas för att ersätta fossil olja i en rad olika sammanhang. Förutom 2G Biopower och ingenjörsbolaget OSL kommer även ett internationellt bolag inom oljesektorn med verksamhet i bland annat Storbritannien att vara involverade i studien. Förstudien beräknas pågå i upp till sex månader.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078