23948sdkhjf

Gör vi rätt för att skapa cirkulär ekonomi?

En ny avhandling från Företagsforskarskolan vid Umeå universitet analyserar effekter av åtgärder och incitament som ska främja en cirkulär och mer miljövänlig ekonomi.

För att skapa ett ekonomiskt system som både är kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart måste beslutsfattare förstå hur hushåll, företag och stater svarar på olika incitament. I sin avhandling har Alejandro Egüez undersökt hur olika incitament påverkar tre områden som är centrala i en cirkulär ekonomi: energieffektivitet, fjärrvärme och avfallshantering.

Mer energieffektiva byggnader skulle bidra till en ekonomi som utnyttjar sina resurser bättre. Men trots att det skulle gynna hushåll att investera i energieffektivisering är det många som inte gör det. Tillsammans med sina kollegor har Alejandro Egüez undersökt om mer information kan uppmuntra hushållen att göra fler energismarta investeringar.
- I en del av min avhandling utvärderar vi effekten av ett informationsbaserat verktyg som heter “Energideklarationer”. Det visade sig att för enfamiljshus hade den ökade informationen, med några få undantag, nästan ingen effekt på vilka åtgärder hushållen vidtog för att effektivisera sin bostads energiförbrukning. Den begränsade effekten av informationsverktyget ifrågasätter starkt dess kostnadseffektivitet, säger Alejandro Egüez. 

EU:s avfallshierarki (EWH) ska främja en mer effektiv avfallshantering inom unionen. Direktivet beskriver en prioriteringsordning för hur avfall ska hanteras, med förebyggande åtgärder och återanvändning i toppen av hierarkin, och bränning och deponi i botten.
- När det gäller EWH så kan jag se att genomdrivande av andra miljöregleringar har en positiv effekt för hur väl EU-direktivet efterlevs. Man kan också se en minskning i avfallsdeponering, vilket är ett av målen med EWH, säger Alejandro Egüez.

Alejandro Egüez doktorandprojekt är en del av Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och delfinansieras av Umeå Energi. Alejandro Egüez försvarar sin avhandling vid en disputation nu på fredag den 20 november.

Artikeln är en del av vårt tema om Forskarnytt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08