23948sdkhjf

Siktade på 95 % sortering, nådde 100

Bättre ordning, ansvarsfullare underentreprenörer och mindre slit-och-släng är några av de effekter Peab fick när man storsatsade på sortering.

Kraven på hur man hanterar avfall har skärpts. I somras infördes till exempel nya EU-direktiv i Sverige, direktiv som bland annat syftar till att öka både återvinning och återbruk.

Även kommunerna har skärpt till sig. I Göteborg kräver man till exempel att  byggentreprenörer som vill ha ett uppdrag måste försöka minska byggavfallet.

Detta kan ske genom att återanvända avfallet, återvinna det eller ta tillvara dess energi i ett värmeverk. Att deponera det ska vara något man tar till i sista hand.

– Att hantera avfall på ett bra sätt kräver engagemang från alla parter i ett projekt: beställare, entreprenör och avfallsentreprenör, säger Therese von Wachenfeld Falemo som är sakkunnig miljöingenjör på lokalförvaltningen.

Peab tog sig an den kniviga uppgiften vid bygget av Glöstorpsskolan i just i Göteborg och det ser ut att .

–  Vårt mål i projektet är en sorteringsgrad på 95 procent, fram till idag har vi faktiskt lyckats sortera 100 procent av vårt avfall, vilket är jätteroligt, säger arbetsledare Louise Goksöyr i pressmeddelandet.

–  Det gäller att arbeta aktivt med frågan och som i Peabs fall redan från början tänka till om vilka fraktioner som ska vara på plats och var. Samt att göra det så enkelt som möjligt att göra rätt, säger Therese von Wachenfeld Falemo.

Arbetet har skett i samarbete med avfallsentreprenören Suez.

– Tidigt i projektet hade vi ett gemensamt startmöte där vi gick igenom våra sorteringsmål och hur vi på bästa sätt kunde planera för en bra avfallshantering, säger Louise Goksöyr.

Parterna övervägde vilka fraktioner projektet skulle ha och var containrarna skulle placeras.

Till att börja med handlade det om åtta fraktioner: trä, brännbart, deponi, gips, fyllnadsmassor, wellpapp och kartong, skrot och metall samt farligt avfall.

De åtta blev sedan elva när övrig plast, returplast och el-avfall tillkom. Glas blev inte en separat fraktion eftersom behovet inte fanns.

Enligt Peabs KMA-samordnare Caroline Eklund är kravet på att sortera plast i separata fraktioner den största utmaningen i den nya lagstiftningen.

Peab uppger att den noggranna sorteringen fått flera positiva effekter – till exempel bättre ordning på arbetsplatsen, att underentreprenörerna tar ansvar för sina beställningar när de vet att de måste hantera avfallet, och att man har börjat tänka återbruk istället för slit och släng.

Peab listar en rad konkreta exempel från projektet:

15,5 ton takisolering, som annars skulle deponerats, kunde återvinnas tack vare ett samarbete med stenullstillverkaren Rockwool.

Överbliven stenfasad från ett annat Peabprojekt kunde återbrukas.

Inredning från den gamla skolan, bland annat stolarna från den gamla aulan,  kunde återanvändas i den nya skolan.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.172